nieuws

Wet- en regelgeving – Plannen van de Zuidvleugel goedgekeurd

Geen categorie

Het kabinet heeft besluiten genomen over projecten voor wonen, werken, kennis en infrastructuur in de Zuidvleugel van de Randstad. Nieuwe vormen van bedrijvigheid krijgen een plaats langs de A13, aan de noordrand van Rotterdam en in het Rotterdamse stadshavengebied. Dit laatste gebied moet een aantrekkelijk werk- en woongebied worden.

Het kabinet steunt het streven van de gemeente Den Haag om meer internationale instanties naar de stad te halen. Voor een goede bereikbaarheid van de Zuidvleugel moet volgens het kabinet het ontbrekende wegdeel van de A4 Delft – Schiedam worden aangelegd. Hiervoor is 581 miljoen euro gereserveerd. Het kabinet vindt verder ook de versnelde aanleg van de verbinding A13 – A16 urgent en er is 1,2 miljard euro gereserveerd om de A15 Maasvlakte – Vaanplein te verbreden. Voor de projecten voor hoogwaardig openbaar vervoer, waaronder de Stedenbaan, is mogelijk extra capaciteit van het spoor nodig. Het kabinet gaat daarom de ‘oude lijn’ tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht onderzoeken.

Het kabinet steunt daarnaast de plannen voor de Zuidplaspolder; de zogenaamde ‘groene en dorpse woonmilieus’. Bij Valkenburg zullen woningen in het topsegment, vooral voor werknemers van internationale bedrijven en instellingen, worden gerealiseerd.

Het kabinet investeert ook in de kustverdediging van de Zuidvleugel. Bij Scheveningen kan zowel de kustveiligheid als de ruimtelijke kwaliteit worden verbeterd, terwijl de Delflandse kust mogelijkheden biedt voor natuur en recreatie. Het kabinet wil dit uitwerken met de provincie, gemeenten, organisaties en private partijen.

Reageer op dit artikel