nieuws

Schetsontwerpen stadskantoor Delft

Geen categorie

De vier schetsontwerpen die zijn gemaakt voor het nieuwe stadskantoor Delft zijn tot half september voor iedereen te zien. Tijdens deze expositie in de Dok bibliotheek kunnen de bewoners kennis nemen van de ontwerpen en ook een reactie geven. Bij de ontwerpkeuze speelt de mening van de Delftenaren mee.

Schetsontwerpen stadskantoor Delft

De architecten kregen de opdracht een schetsontwerp te maken voor het stadskantoor, met onder meer publieksbalies en werkplekken voor ongeveer 1000 medewerkers. Het kantoor wordt gecombineerd met de hal vanhet nieuwe station. Uit de 35 bureaus die zich aanmeldden, zijn er vier geselecteerd, te weten: Dirk Jan Postel van Kraaijvanger • Urbis, Mecanoo Architecten, Rudy Uytenhaak Architectenbureau en Soeters Van Eldonk Ponec. 

Begin oktober kiest de selectiecommissie het bureau dat het ontwerp verder zal uitwerken. Bij de afweging kijkt de commissie onder meer naar de vormgeving, de kosten, de constructieve uitwerking en de duurzaamheid van het ontwerp. Het Delft Internet Panel (een representatieve groep vanmeer dan tweeduizend inwoners) zal op uitnodiging van de gemeente de vier schetsontwerpen beoordelen. De uitkomst van die enquête weegt voor een kwart mee in de uiteindelijke keus.

www.gemeentedelft.info

Reageer op dit artikel