nieuws

Wet- en regelgeving – Nooit meer kraken

Geen categorie

Kraken wordt te allen tijde strafbaar. Tot nu toe was dit beperkt tot het eerste jaar dat een gebouw leegstaat. Op verzoek van de Tweede Kamer hebben ministers Dekker (VROM) en Donner (justitie) dit besluit genomen.

Voor invulling van de verruimde strafbaarstelling zal het Openbaar Ministerie een aanwijzing opstellen.  Om te voorkomen dat de leegstand van onroerende zaken door de nieuwe maatregelen toeneemt, moeten eigenaren alles in het werk stellen om kraken te voorkomen. In de aanwijzing komen ook criteria om te bepalen of het OM tot vervolging zal overgaan. Hierbij wordt gekeken naar de maatregelen die de eigenaar heeft genomen om het kraken van een object te voorkomen (tijdelijke verhuur, antikraakwacht), de periode die is verstreken tussen het begin van leegstand en het begin van het kraken en de periode tussen het begin van het kraken en het moment waarop de eigenaar hier iets tegen heeft ondernomen.

Met de Aanwijzing wil het kabinet kraken tegengaan. Met kraken wordt iemands rechtmatig eigendom ontnomen. Anderzijds wil het kabinet voorkomen dat langdurige leegstand ontstaat. Daarmee zijn buurten niet gediend. Met de gekozen aanpak realiseren de ministers Dekker en Donner deze dubbele doelstelling. 

Reageer op dit artikel