nieuws

Project – Omwonenden praten mee over project Locatie Valkenburg

Geen categorie

Op 3 juni organiseerde het projectbureau Locatie Valkenburg een informatieve dag voor bewoners uit de omgeving. De overheid heeft de locatie uitgekozen als voorbeeldproject van ‘inspraak nieuwe stijl’. Middels informatieborden is aandacht besteed aan onder meer de haalbaarheidsstudie, het programma van uitgangspunten en de infrastructuur. Er waren deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook eigen wensen voor de toekomst van de locatie konden kenbaar worden gemaakt.

Na de sluiting van marinevliegkamp Valkenburg op 1 januari 2005 wordt het gebied ontwikkeld tot hoogwaardige woonlocatie, zoals aangekondigd in de Nota Ruimte, met publieke en commerciële voorzieningen. Op termijn zullen er vier tot zevenduizend woningen worden gebouw in diverse categorieën en met een grote verscheidenheid aan woningdichtheid. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan natuur en recreatie. In het gebied worden twee groene buffers aangelegd, de groene buffer Wassenaar en de groene buffer Mient/Kooltuin. 

De gemeenten Katwijk (voor 1 januari Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg) en Wassenaar vervullen een regierol bij de planontwikkeling. Hiervoor is project Locatie Valkenburg opgericht. De gemeenten werken samen met de Regio Holland Rijnland, Stadsgewest Haaglanden en de Provincie Zuid-Holland. In de stuurgroep Locatie Valkenburg hebben naast gemeentelijke bestuurders, een regiobestuurder en een provinciebestuurder zitting. 

In februari is de haalbaarheidstudie afgerond. Uit de negen onderzochte scenario’s zijn er acht haalbaar. De stuurgroep heeft een concept-eindrapport vastgesteld, dat een onderlegger vormt voor het Programma van Uitgangspunten. Deze dient als startdocument voor het nog op de richten ontwerpatelier. Eind 2006 komt het ontwerpatelier met een integrale structuurvisie, die in 2007 wordt omgevormd tot een integraal structuurplan. De ontmanteling van de vliegbasis start aan het eind van het jaar. Naar verwachting zal het project in 2012 in uitvoering gaan. 

Zie www.locatievalkenburg.nl

Reageer op dit artikel