nieuws

Architectuurbeleid nu

Geen categorie

Bij de overheid bestaat te weinig vakinhoudelijke kennis over architectuur en ruimtelijke inrichting. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in een advies over het architectuurbeleid na 2008, dat deze week aan staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur) is gepresenteerd. Bij zowel Rijk, provincies als gemeenten moet daar iets aan worden gedaan.

Bij architectuur en ruimtelijke inrichting houdt de overheid als opdrachtgever zich vooral met financiële en juridische sturing bezig, aldus het college. Het gebrek aan inhoudelijke expertise gaat volgens het college ten koste van de kwaliteit van de manier waarop de overheid als opdrachtgever optreedt.

Het college pleit voor een “eigenzinnig en zelfverzekerd” architectuurbeleid. De overheid moet als opdrachtgever het goede voorbeeld geven, meent het College. Dit zou moeten gelden bij de bouw van gevangenissen waar de Rijksgebouwendienst direct verantwoordelijk voor is, evenals bij projecten die door rijksbemoeienis tot stand komen, zoals ziekenhuizen en scholen. Ook bij projecten die onder regie van andere overheden vallen, zoals bedrijventerreinen, moet het rijk “innovatief en voorbeeldstellend” zijn. 

Het college doet een oproep aan de overheid om meer gebruik te maken van de kennis en kunde van de universiteiten, kenniscentra en vakopleidingen. Gerichte onderzoeksopdrachten kunnen de oplossing van vraagstukken dichterbij brengen. De adviseurs achten vooral onderzoek naar duurzaamheid van groot belang, gezien de energie- en grondstoffenschaarste en het afvalprobleem dat de bouw veroorzaakt.

Reageer op dit artikel