nieuws

Wet- en regelgeving – Minister biedt helpende hand

Geen categorie

Minister Dekker (VROM) heeft een handreiking gepresenteerd voor lokale overheden om hen te helpen bij de invoering van de omgevingsvergunning. In deze vergunning worden verschillende vergunningenstelsels van zowel het rijk, de gemeente als de provincie samengevoegd.

Het gaat bijvoorbeeld om de bouw- en sloopvergunningen, milieuvergunningen en monumentenvergunningen. Die vergunningen hebben nu allemaal verschillende criteria, procedures en leges. De omgevingsvergunning moet de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderen (met ongeveer 33 miljoen euro) en voor gemeenten en provincies de bestuurslasten.

Met deze handreiking biedt minister Dekker gemeentes de helpende hand bij dit complexe veranderproces, dat ‘de klant en zijn vraag’   als startpunt neemt. Bij de invoering van de omgevingsvergunning worden lokale overheden verplicht tot het inrichten van een fysiek indieningloket, waar de aanvraag kan worden ingediend met één indieningformulier en één overzicht van zaken waarop wordt getoetst. De reguliere procedure voor de vergunningaanvraag duurt maximaal acht weken en kan één keer worden verlengd met zes weken. De reguliere procedure heeft een ‘fatale termijn’. Dit betekent dat de vergunning na afloop van deze termijn van rechtswege is verleend. Deze procedure zal gelden voor de meeste aanvragen. Bij complexere aanvragen duurt de procedure maximaal zes maanden, die ook één keer met zes weken kan worden verlengd. De uitgebreide procedure heeft geen fatale termijn.

Het kabinet streeft ernaar dat de omgevingvergunning per 1 januari 2008 in werking treedt. De handreiking maakt onderdeel uit van een groter geheel aan activiteiten dat het ministerie de komende tijd ontplooit om de invoering van de omgevingsvergunning te ondersteunen.

Reageer op dit artikel