nieuws

Geen grootschalige woningbouw op kustuitbreiding

Geen categorie

Uit tussentijdse resultaten en conclusies van de verkenning naar een kustuitbreiding is gebleken dat er regionaal en lokaal geen draagvlak is voor grootschalige woningbouw bij een kustuitbreiding tussen Scheveningen en Hoek van Holland.

Gemeenten en belangengroepen zouden twijfelen of woningbouw in de kustuitbreiding wel noodzakelijk is, gelet op de afnemende behoefte aan woningen vanaf 2020. Daarbij is de kustuitbreiding niet perse noodzakelijk om overstromingen tegen te houden. 

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Westland zijn wel geïnteresseerd in een kustontwikkeling die natuur, landschap, toerisme en recreatie mogelijk maakt. Schultz laat deze mogelijkheden nu verder onderzoeken. Dit zal onderdeel uitmaken van het programma van de Zuidvleugel voor de periode tot 2020.
Schultz liet onderzoek doen na een verzoek van VVD-Tweedekamerlid Geluk naar een duurzame en gefaseerde kustuitbreiding. Begin 2005 bleek al dat de kustuitbreiding alleen betaalbaar is door het bouwen van een grote hoeveelheid huizen. De afrondende rapportage van de verkenning wordt in het najaar naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Reageer op dit artikel