nieuws

Open Oproep: beurs Talentontwikkeling

Business

Ben jij als maker of onderzoeker werkzaam binnen vormgeving, architectuur of digitale cultuur en ben je maximaal vier jaar geleden afgestudeerd? Dien uiterlijk 28 februari 2018 je portfolio in. Met de deelregeling Talentontwikkeling ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie professionals, werkzaam in vormgeving, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs. Dit jaar verstrekt het fonds 25 beurzen aan de meest veelbelovende jonge ontwerpers. De geselecteerde ontwerpers ontvangen €25.000 voor een periode van twaalf maanden.

Open Oproep: beurs Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een doelstelling van alle deelregelingen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Bovendien is er het programma Talentontwikkeling, gericht op het ontdekken en stimuleren van jong talent: ontwerpers en makers die niet langer dan vier jaar geleden zijn afgestudeerd. Zij ontvangen een beurs die vrije ruimte biedt voor het ontwikkelen van hun artistieke competenties. Elk jaartraject sluit af met een publieke presentatie tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, waaraan alle ontwerpers deelnemen. Tot het programma behoort de Deelregeling Talentontwikkeling met één subsidieronde per jaar.

In 2014 is het programma uitgebreid met een subsidieregeling voor Talentontwikkeling in een internationale context. Door een extra bijdrage van het ministerie zijn er jaarlijks 4 subsidies van jaarlijks € 25.000 beschikbaar voor een samenwerking tussen een maker die behoort tot de internationale top en een internationale (presentatie)instelling of organisatie.

Werkwijze

In het begin van een kalenderjaar zet het fonds een oproep uit waarin jonge ontwerpers en makers uitgenodigd worden zich aan te melden voor de beurs. Een interdisciplinaire selectiecommissie bestaande uit architecten, ontwerpers, docenten en curatoren selecteert in twee fasen de meest veelbelovende jonge makers. Geselecteerden ontvangen € 25.000, waarvan een deel vrij te besteden is voor de eigen ontwikkeling, een deel voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van praktijkontwikkeling en een deel voor een eindpresentatie.

Makers die een beurs ontvangen krijgen naast het geldbedrag tevens een voor de groep op maat gemaakt programma aangeboden. Dit programma in de vorm van een aantal bijeenkomsten is erop gericht om kennis aan te bieden waar alle ontwerpers in de selectie baat bij hebben. Het programma wordt samengesteld op basis van de ontwikkelprogramma’s van de ontwerpers en een inventarisatieronde, en richt zich op het opzetten van een eigen praktijk. Onderwerpen als financiën, communicatie, branding en presentatie komen aan de orde.

Meer informatie

Onderstaand meer oproepen van het Stimuleringsfonds:

 

Reageer op dit artikel