nieuws

BNA presenteert Witboek voor Aardbevingsgebied

Business

Met een online Witboek en een bijbehorende architectenpool wil de BNA architecten meer zichtbaar maken bij de aanpak voor veiligheid, kwaliteit en leefbaarheid in de getroffen aardbevingsgebieden in het noorden. Aan de hand van voorbeeldprojecten tonen architectenbureaus met ervaring van bouwen in bevingsgebieden hun expertise aan de getroffen inwoners van de noordelijke provincies.

BNA presenteert Witboek voor Aardbevingsgebied
De Groningse architecten Rob Hendriks en Paul van Bussel overhandigen met Wilma Jansen van BNA symbolisch het BNA Witboek & de Architectenpool Groningen aan Frits Postema van Dorpsbelangen Krewerd, Jan Wigboldus voorzitter van het Groninger Gasberaad, Maartje Kiep van de Vereniging Groninger Dorpen en Gert de Vries van Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild.

Het Witboek moet de Groningers laten zien dat architecten en ruimtelijke ontwerpers als geen ander in staat zijn om de bouwopgave en ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit de aardbevingen in Groningen goed en deskundig aan te pakken. Voorbij de scheur, vanuit een integrale aanpak waarin veiligheid, toekomstperspectief en ruimtelijke kwaliteit in samenhang worden bekeken. Het witboek telt inmiddels 49 projecten, waarbij het merendeel is ontwikkeld in samenspraak met bewoners.

Architectenpool: speciaal voor Groningse bewoners

De Architectenpool is een service voor bewoners en organisaties die een architect in de arm willen nemen. Tal van architecten en ruimtelijke ontwerpers met verstand van het bevingsgebied staan klaar voor Groningers die zich willen laten bijstaan bij het versterken van hun woning of een groot nieuwbouwproject aardbevingsbestendig willen laten bouwen.

Reageer op dit artikel