nieuws

Architecten ondertekenen ‘Manifest Circulaire Architectuur’ door BNA

Business

In de week van de circulaire economie lanceert de BNA de campagne Wij gaan circulair. Met als doel architectenbureaus te bewegen om circulaire ontwerpprincipes toe te passen, stelde de branchevereniging samen met haar leden het ‘Manifest Circulaire Architectuur’ op. Dit bestaat uit vijf ontwerpprincipes die architecten in de ontwerppraktijk toe kunnen passen.

Architecten ondertekenen ‘Manifest Circulaire Architectuur’ door BNA

De campagne volgt op de Transitieagenda Bouw. Hierin hebben bouwpartijen en overheid de ambitie geformuleerd het grondstoffenverbruik in 2030 te hebben gehalveerd en in 2050 een circulaire gebouwde omgeving te hebben. Volgens de branchevereniging spelen architecten daarbij een cruciale rol.

Ontwerpprincipes uit het manifest

  1. Een circulair businessmodel is het startpunt voor circulaire architectuur
  2. De natuur is inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit
  3. Een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven
  4. Een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en construeren
  5. De bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar

Nieuwe kansen

De principes uit het manifest zijn helder en zullen door iedereen die een duurzame toekomst voorstaat worden onderschreven. Uiteraard kunnen architecten een grote rol spelen in het benadrukken ervan. Toch is de implementatie sterk afhankelijk van de wil van de opdrachtgever en uitvoerende bouwbedrijven. De focus op nieuwe bouwproducten en -systemen betekent wel dat er nieuwe ontwerpopgaven ontstaan. Er liggen grote kansen voor samenwerking tussen architecten en bouwers.

Het volledige manifest is hier te vinden.

 

Lees ook

 

 

Reageer op dit artikel