nieuws

Gebrek aan nieuwbouw frustreert woningmarkt

Business

De nieuwbouwproductie van koopwoningen blijft zover achter bij de potentiële vraag, dat de doorstroming in de bestaande woningvoorraad stagneert. Dat blijkt uit de achttiende Monitor Koopwoningmarkt, met cijfers over het tweede kwartaal van 2017, die het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB, presenteerde.

Gebrek aan nieuwbouw frustreert woningmarkt

Het Expertisecentrum van het OTB, onderdeel van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft, constateert dat het aantal te koop staande koopwoningen in de bestaande voorraad snel daalt, met als gevolg een afnemende groei van het aantal verkochte woningen in de eerste helft van 2017. Het aantal door de NVM geregistreerde verkochte woningen in het tweede kwartaal van 2017 (ruim 42.600) komt daardoor zelfs net onder het niveau van een jaar geleden. Ook het door het Kadaster geregistreerde aantal nieuwe hypotheken (ruim 84.400) ligt maar 2 procent boven het niveau van het eerste kwartaal van 2017, wat volgens de wetenschappers eveneens op een afnemende groei wijst. De druk op de koopwoningmarkt leidt tot verdere koopprijsstijgingen.

Nieuwbouwpijplijn wordt kleiner

Na de opwaartse trend in het aantal verkochte nieuwbouwkoopwoningen tussen medio 2013 en medio 2015, is er de laatste twee jaar eerder sprake van een stabilisatie of dalende tendens met gemiddeld 8.500 verkochte woningen in de laatste vijf kwartalen. Het aantal nieuw aangeboden woningen ligt zelfs nog iets onder het niveau van 8.000 woningen per kwartaal en naast het aantal nieuw aangeboden woningen, neemt ook het aantal verkochte en opgeleverde woningen sinds de laatste twee kwartalen af; de pijplijn wordt langzaam kleiner.

De nieuwbouwproductie blijft nog steeds ver achter bij de uitbreidingsbehoefte van zo’n 15.000 koopwoningen per kwartaal. Bovendien leidt dit gebrek aan primair woningaanbod tot een stagnatie van de doorstroming op de markt van bestaande koopwoningen.

Bron: Cobouw.nl

Reageer op dit artikel