nieuws

Peter Vanden Abeele eerste Gentse stadsbouwmeester

Business

Peter Vanden Abeele is de kersverse én allereerste stadsbouwmeester van Gent. Hij kwam als beste uit de selectie die het Gentse college van burgemeester en schepenen goedkeurde op 6 juli 2017.

Peter Vanden Abeele eerste Gentse stadsbouwmeester

Peter is 38 jaar, ingenieur-architect, stedenbouwkundig ontwerper en erkend ruimtelijk planner. Hij leidt momenteel met twee vennoten het ontwerpbureau [maat] ontwerpers.

Het Gentse stadsbestuur zocht iemand met een duidelijke visie op de rol van stadsbouwmeester die staat voor het behoud, de verhoging en het borgen van de ruimtelijke kwaliteit in Gent in al zijn relevante aspecten. De stadsbouwmeester belichaamt het architectuurbeleid, staat mee in voor de selectie van ontwerpen, ontwerpers of ontwikkelaars en adviseert het college van burgemeester en schepenen bij beeldbepalende bouw- en ruimteprojecten.

Peter Vanden Abeele

Al deze kwaliteiten vond het stadsbestuur in Peter Vanden Abeele, architect en stedenbouwkundige van opleiding. Hij heeft de afgelopen veertien jaar een rijke en relevante ervaring opgedaan die hij kan inzetten in de functie van stadsbouwmeester.

Zo heeft hij eerder gewerkt in het team van de Antwerpse bouwmeester, leidt momenteel met twee andere vennoten het bureau [maat] ontwerpers en heeft een uitgebreide ervaring inzake procesbegeleiding en kwaliteitsbewaking.

Sinds 2005 doceert Vanden Abeele in het vakgebied van het stedenbouwkundig ontwerpen aan de Universiteit Gent, Sint-Lucas Hogeschool en de Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg. Hij werkte als freelance stedenbouwkundig ontwerper voor o.a. Beel architecten, Technum, DIAL architecten, Puls_net en OMGEVING.

Als gewezen voorzitter van de Gentse Kwaliteitskamer is hij erg vertrouwd met de uitdagingen van de stad en de werking van de diensten.

Lees meer op architectura.be

Reageer op dit artikel