nieuws

Verhuizen van jongeren naar rijkere buurt niet altijd de oplossing

Business

Dit is de uitkomst van een vijfjarig onderzoek door Jaap Nieuwenhuis van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Bij het oplossen van problemen in achterstandswijken gaat het huidige beleid uit van sociaal-economisch mengen in verschillende buurten. Het idee hierachter is dat buurtbewoners met lagere inkomens en opleidingen zich kunnen optrekken aan hun buren die het beter doen. Deze nieuwe studie toont aan dat het verhuizen van jongeren naar een rijkere buurt juist meer probleemgedrag veroorzaakt.

Verhuizen van jongeren naar rijkere buurt niet altijd de oplossing
Foto: Shutterstock/Karen Roach

Vijf jaar lang werden jongeren uit heel Nederland tussen de 12 en 16 jaar oud gevolgd en hielden onderzoekers onder andere veranderingen bij in het inkomen van hun ouders, hun verhuisgeschiedenissen en veranderingen in de mate van probleem gedrag. Hieruit blijkt dat wanneer jongeren verhuizen naar een rijkere buurt, zij daarna een grotere kans hebben op probleem gedrag. Jongeren uit armere wijken lijken weinig baat te hebben bij meer welvarende buren.  Sterker nog, zij krijgen meer last van depressie, angststoornissen, agressief gedrag en conflicten met hun ouders. Het resultaat van de studie van Nieuwenhuis staat haaks op het beleid dat nu vaak wordt gehanteerd, het mengen van wijken.

Vergelijken

Een verklaring voor de problemen die ontstaan bij jongeren is dat zij hun situatie vergelijken met die van hun meer welvarende buren, waardoor hun relatief benadeelde sociaal-economische positie wordt bevestigd. De realiteit (oneerlijkheid) van deze situatie kan zich uiten in probleemgedrag.

Het te voeren beleid zou zich vooral moeten richten op het vergroten van kansen op opleiding en werk van jongeren, niet door te mengen, maar door te investeren in onderwijs.

De gehele studie is hier te downloaden

 

 

Reageer op dit artikel