nieuws

Stress en overwerk, de Britse doelgroep onder druk

Business

Architects Journal deed onderzoek naar de beroepsgroep in het Verenigd Koninkrijk en concludeerde dat de doelgroep te kampen heeft met stress en overwerk en een kloof tussen mannelijke en vrouwelijke architecten.

Stress en overwerk, de Britse doelgroep onder druk

Meer dan 470 respondenten uit de hele sector, van stagiairs tot aan de leiding van de bureaus deden mee aan het onderzoek en gaven antwoord op vragen die rond de dagelijkse praktijk spelen. Er is gevraagd naar salaris, naar de werkzaamheden van minderheden en gender. Vragen die normaal gesproken niet aan de orde komen als het over de toekomst van de beroepsgroep gaat.

De gegevens zijn regionaal en naar de grootte van de praktijk. Hoewel veel van de zorgen worden gedeeld, zijn er verschillen in opvatten. Bij de grotere bureaus wordt meer nagedacht over de impact van de Brexit op korte en lange termijn. Architecten bij kleinere praktijken maken zich meer zorgen over vergoedingen en onder de prijs aanbiedingen.

AJ deed vorige jaar ook onderzoek maar daarin lag het accent op de (geestelijke) gezondheid van de doelgroep. Hieruit bleek dat veel van de deelnemende architecten zich bezorgd maakten over hun geestelijke gestel. Uit dit laatste onderzoek blijkt dat deze angsten niet beperkt blijven tot de opleiding. Geestelijke gezondheid is de grootste en enige zorg voor mensen onder de 30, met 38 procent vragen zij zich af wat de invloed is van de werkdruk op hun gezondheid.
Het aandeel van de 30-39-jarigen die soortgelijke problemen hebben is zelfs hoger, 42 procent. Bijna de helft zegt zorgen te hebben over te veel werk in het algemeen (49 procent).

Workflow Britse architecten

Paul Monoghan van Allford Hall Monaghan Morris (winnaar van de Stirling Prize) merkt op ‘dat er een overeenkomst is tussen te veel werk en geestelijke gezondheidsproblemen. Volgens hem staan projectarchitecten halverwege de 30 het meest onder druk.
Het is een zwaar beroep, zo gaat hij verder. Er wordt veel verantwoordelijkheid gedragen waarvoor zij te weinig ervaring hebben. De verantwoordelijkheid van grote bureaus gaat verder dan alleen het uitbetalen van salarissen. Sommigen vinden het moeilijk om over deze gevoelens te praten. De leiding heeft een zorgplicht als het om signalering gaat.’

Te lang werken zonder beloning
Uit het onderzoek blijkt dat, wat we eigenlijk allang weten, dat architecten te lang werken en daar te weinig of te lage vergoeding tegenover staat. Een derde van de architecten geeft aan meer dan 45 uur per week te werken. 15 procent zegt vaak zelfs langer te werken dan 50 uur. De groep van 40 tot 49 jaar werken de meeste uren.

Bang zijn om je baan te verliezen
Blanke mannen zijn dominant in de doelgroep, zo blijkt uit het onderzoek. Zij zijn beter vertegenwoordigd als het gaat om de dagelijkse leiding. Meer dan een derde van mannelijke respondenten (35 procent) zegt senior of zelfs een hoger level te hebben bereikt dan vrouwen, slechts 24 procent.
In termen van etnische diversiteit blijkt dat twee keer zoveel blanken werken op de bureaus. (50 procent tov 26 procent).

AJ-Onderzoek onder Britse architecten

De impact van de Brexit
Londense architecten hebben het meest te lijden onder de Brexit. Zo hebben de grotere bureaus meer last van minder opdrachten, krimp van de bureaus en minder onderzoeksopdrachten. Bijna 60 procent van de bureaus in de hoofdstad geven aan dat projecten ‘on hold’ staan. Een kwart zegt een krimp van personeelsleden door te maken sinds het referendum vorig jaar. Buiten Londen geeft 40 procent aan last te hebben van de Brexit.

Vertrouwen in de regering
Ongeacht de grootte van de bureaus, allen geven aan voor opdrachten weinig vertrouwen te hebben in de politiek en hun opvattingen over de gebouwde omgeving.

Opdrachten in welk segment
Qua werk zijn de afgelopen 12 maanden, zo zeggen alle ondervraagden, liggen de opdrachten het gunstigste in de woningbouw. Maar de bureaus in Londen hebben daar dan weer minder vertrouwen in, 49 proces zegt dat woningbouw minder opdrachten oplevert in de stad tegenover 59 procent buiten de stad.

AJ Onderzoek Britse architecten

Bekijk hier het hele onderzoek

Lees ook:
Architectuur, een vak dat nooit slaapt

De belangrijkste cijfers uit het BNA benchmark

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel