nieuws

Overeenstemming over loonschalen, CAO en BEP

Business

Meer loon voor architecten en nieuwe loonschalen en flexibiliteit voor werknemers zonder architectentitel, dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de CAO-onderhandelingen. “Het akkoord is gericht op vernieuwing, duurzame inzetbaarheid een goede balans tussen de belangen van werknemers en werkgevers” zo is te lezen in het onderhanderlaarsakkoord.

Overeenstemming over loonschalen, CAO en BEP

Vanaf juli gaan alle werknemers er 23 euro per maand op vooruit en op 1 januari 2018 volgt een loonstijging van 1%. Gezien de marktomstandigheden zal de loonontwikkeling voor het tweede cao jaar pas begin 2018 worden besproken. De nieuwe salaristabellen zijn te vinden op de website van de SFA.

Beroepservaringsperiode

De mogelijkheid om werknemers zonder architectentitel minimumloon uit te keren is komen te vervallen. In plaats hiervan zijn de twee ‘aanloopschalen’ E en F toegevoegd, waar afgestudeerden nu in kunnen beginnen. Bovendien wordt een deel van de Wet Werk en Zekerheid buitenwerking gesteld, wat betekent dat contracten voor bepaalde tijd met een jaar kunnen worden verlengd (gedurende de BEP). Zo kunnen deelnemers aan de BEP eenvoudiger de volledige periode bij een bureau voltooien.

Er is veel discussie geweest omtrent de invoering van de BEP, met de kosten als groot thema. Hoewel bureaus de BEP moeten betalen, draaien afgestudeerde kandidaten er uiteindelijk zelf voor op omdat zij lager worden ingeschaald dan voorheen.

Lees meer over de CAO bij Stichting Fonds Architectenbureaus

Reageer op dit artikel