nieuws

Niet-bouwen is een werkwoord

Business

Wat zijn de mogelijkheden voor een fictieve bouwstop, waarbij sociale en ruimtelijke behoeften worden ingevuld binnen het bestaande patrimonium. In eerdere edities van de Architect is niet-bouwen onderzocht als een mogelijk financieel winstgevende methode en zijn enkele tactieken van niet-bouwen toegelicht. In de rubriek Essays in het meinummer, de laatste aflevering, geschreven door Dimitri Minten, Tim vekemans en Oswald Devisch, over de praktijk van niet-bouwen.

Niet-bouwen is een werkwoord

Niet-bouwen is een werkwoord. Het gaat over bewust en doordacht omgaan met beschikbare ruimte, zowel de gebouwde als de niet-gebouwde. Het vertrekt bij weten wat je hebt, weten welke ruimte beschikbaar is of beschikbaar gemaakt kan worden. Niet-bouwen is herontdekken dat ruimte anders gebruikt kan worden.

Hiervoor zijn verschillende tactieken mogelijk. Van intensiever gebruik van een ruimte tot en met meervoudig gebruik van dezelfde ruimte of beslissen dat die ruimte overbodig kan zijn of beter verschuift naar een gunstigere locatie. De restrictie dat een ruimtelijke behoefte wordt ingevuld zonder kubieke meters toe te voegen, is steeds een constante. Het nieuwe zit in het (her)gebruiken van het oude, het bestaande.

Niet-bouwen is zoeken naar een verschuiving in ruimtegebruik waarbij de verandering meestal gedreven wordt door engagement en zuinigheid. Soms door noodzaak.

Nietbouwen is niet niets doen. Integendeel. Bij alle tactieken is arbeid vereist. Zowel mentaal als fysiek.

Reageer op dit artikel