nieuws

Woningproductie met kwart gegroeid in 2015

Business

In 2015 is het productievolume in de bouwsector met 7 procent ofwel bijna 4 miljard euro toegenomen. In de woningbouw bedroeg de groei bijna een kwart. In 2016 en 2017 kan de totale bouwproductie met 4,5 procent toenemen.

Woningproductie met kwart gegroeid in 2015

Dat verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Met deze groei was de bouw in het afgelopen jaar de belangrijkste groeisector van de Nederlandse economie. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn volgens het instituut eveneens gunstig. Het EIB denkt dat de groei op middellange termijn afvlakt naar 3 procent per jaar. Bij deze ontwikkeling stijgt het productievolume van de bouw van 58 miljard euro in 2015 naar 72 miljard euro in 2021.

Ook de werkgelegenheid in de bouwsector trekt steeds sterker aan. In de periode tot 2021 zal het aantal voltijdsarbeidsplaatsen met 70.000 toenemen. Daarmee wordt het massale werkgelegenheidsverlies tijdens sinds het uitbreken van de crisis weer vrijwel gecompenseerd. Het vorige jaar stond in het teken van een spectaculaire toename van de woningbouw. Volgens voorlopige cijfers is de nieuwbouwproductie in 2015 met 24 procent gegroeid, terwijl de herstel- en verbouwactiviteiten in de woningbouw met 17 procent zijn toegenomen.

De gunstige ontwikkeling van de woningbouwproductie komt niet onverwacht, maar de omvang van de productiestijging heeft alle positieve verwachtingen nog ruimschoots overtroffen. De woningbouw blijft ook de komende jaren de motor van de groei. Bij de nieuwbouw is zowel in 2016 als in 2017 sprake van dubbele groeicijfers, waarna de groei pas vanaf 2018 weer gaat afvlakken. De investeringen in de utiliteitsbouw ontwikkelen zich meer gematigd. Maar met groeicijfers van 2 tot 3 procent per jaar over de gehele periode 2016-2021 neemt ook hier de productie gestaag toe in de tijd.

Reageer op dit artikel