nieuws

Sleutelrol architect bij toetsing

Business

Een omgevingsvergunning in één dag is mogelijk en zorgt voor meer duidelijkheid en kwaliteit. Dat is de voorlopige conclusie van een Rotterdamse proef, waarbij het hele toetsingstraject in handen ligt van de architect. De proef duurt vijf jaar, zo schrijft Edo Beerda op de website van Cobouw.nl

Sleutelrol architect bij toetsing

Het project ‘Architect aan Zet’ geeft de architect de verantwoordelijkheid voor de toetsing aan het Bouwbesluit, de welstand, het bestemmingsplan en de gemeentelijke bouwverordeningen. Na het indienen van de aanvraag controleert de gemeente of alle papieren aanwezig zijn. De omgevingsvergunning wordt dan soms dezelfde dag nog afgegeven. Deze werkwijze voorkomt tijdverlies en onzekerheid, maar ook problemen bij de uitvoering, constateert projectleider Lennaert Zinkhaan van Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam. “De lange wachttijd zorgt nu voor een bottleneck in het bouwproces en is reden om de bouwvergunningen in een vroeg stadium aan te vragen. Het gevolg is dat de vergunning vaak afwijkt van wat werkelijk wordt gebouwd.”

Bij de ‘flitsvergunning’ speelt dat probleem niet, want die wordt na de aanbesteding aangevraagd. De opdrachtgever weet exact wat hij krijgt, de gemeente weet wat wordt gebouwd. Het kan allemaal nog sneller: Rotterdam wil dat de proef een officiële pilot wordt voor de Crisis- en Herstelwet. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan is vanaf 2016 helemaal geen vergunning meer nodig.

Drie bouwlagen

Vooralsnog komen alleen kleine projecten met weinig impact op de omgeving in aanmerking voor deelname. De maximale grootte is een eengezinswoning met maximaal drie bouwlagen. Die mogen niet in een monumenten- of risicozone liggen. De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) zou het liefst ook grotere projecten bij de proef betrekken, mits die buiten risicozones liggen. “In mijn optiek is er geen enkele reden om grote appartementengebouwen en transformaties van kantoren uit te sluiten. Architecten zijn generalisten, wij kunnen prima een ontwerp aan de regelgeving toetsen. Ook als het om grote gebouwen gaat”, zegt Lex van Deudekom. Hij is namens de BNA Kring Rijnmond bij de proef betrokken. De gemeente Rotterdam is nog niet zo ver. Verantwoordelijk wethouder Ronald Schneider besluit eind dit jaar over de precieze voorwaarden waaronder de proef verder kan gaan. Uitbreiding naar grote bouwwerken is daarbij niet aan de orde.

 Lees verder op Cobouw.nl

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel