nieuws

Haagse corporaties schrappen projecten

Business

De Haagse woningcorporaties Haag Wonen en Staedion dreigen voor miljoenen euro’s aan investeringen in de stad te schrappen. Dit is het gevolg van het woonakkoord dat minister Blok heeft gesloten met de coalitiepartijen PvdA en VVD en de oppositiepartijen Christen Unie, D66 en de SGP.

Haagse corporaties schrappen projecten

Wethouder Norder van Den Haag maakt zich hier grote zorgen over en heeft samen met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht een brief gestuurd aan de minister. In het woonakkoord staat dat er een verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro wordt geheven op de woningcorporaties in het land. Voor de Haagse corporaties komt dit neer op 750 euro per woning.

Dit moeten de corporaties via het verhogen van huren terugverdienen. Maar Norder verwacht dat de huurverhoging niet genoeg is om de heffing te compenseren. Daarom stoppen de corporaties met bouwprojecten in Den Haag.

Norder: ‘Dat is zeer zorgelijk. Vooral voor een wijk als de Schilderswijk die te maken heeft met grote problemen is dit slecht nieuws. De stadsvernieuwing die daar is ingezet zal stagneren.’ Haag Wonen zal door de heffing de komende 10 jaar voor 136 miljoen euro minder uitgeven aan projecten in de stad en heeft bijna alle projecten stilgezet. Staedion verwacht dat de kosten in vijf jaar zullen oplopen tot 19 miljoen euro per jaar.

Norder snapt dat het kabinet moet bezuinigen maar deze heffing pakt in zijn ogen verkeerd uit en treft vooral de corporaties in de grote steden. Dat komt met name door de manier waarop de heffing wordt berekend, aan de hand van de WOZ-waarde van de woningen. Norder pleit ervoor om bijvoorbeeld woningcorporaties die veel moeten investeren te belonen.

Reageer op dit artikel