nieuws

Aanbestedingstrends 2012

Business

De aanbestedingstrends van 2012 en het vierde kwartaal van vorig jaar zijn minder scholenbouw en meer hergebruik. Dat constateert het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden.

Aanbestedingstrends 2012

 

 

Er is een stijging in de aanbestedingen van architectuuropdrachten ten opzichte van 2011 (212 aanbestedingen dit jaar tegenover 159 procedures in 2011).

Ook zijn er vorig jaar 74 procent meer prijsvragen uitgeschreven ten opzichte van het jaar daarvoor. Het steunpunt constateert met lede ogen dat het percentage aanbestedingen zonder voorselectie groeit (21 procent tegenover 15 procent in 2011). Een kwalijke zaak, want hierdoor zullen meer architecten zich nodeloos inspannen om een kans te maken op de opdracht.

Nieuw- of verbouw

De trend tot hergebruik is duidelijk terug te vinden in het percentage aanbestedingen. Tegenwoordig staat meer van de helft van de door architecten geleverde diensten in het teken van hergebruik en renovatie. De keuze voor renovatie of uitbreiding lijkt vooral van economische aard te zijn.

Overheid

Volgens het Steunpunt zijn gemeenten in 2012 verreweg de belangrijkste aanbesteders, op afstand gevolgd door onderwijsinstellingen, provincies en de rijksoverheid. Van de gemeentes heeft 50 procent ervaring met het openbaar (EU of NL) aanbesteden van architectuuropdrachten. De groei wordt mede veroorzaakt door gemeentelijke herindelingen. Onder de provincies is het aantal opdrachten fors toegenomen in 2012 (+240% ten opzichte van 2011).

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden is ondergebracht bij Architectuur Lokaal in Amsterdam.

Reageer op dit artikel