nieuws

Nog 20 miljoen m2 leegstaand maatschappelijk vastgoed verwacht

Business

Ruim 20 miljoen vierkante meter vastgoed zal naar verwachting leeg komen te staan omdat de maatschappelijke functie ervan vervallen is. Dit blijkt uit de ‘Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen’ die vandaag is uitgebracht door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met het Interbestuurlijk Programma Bevolkingsdaling (Ministerie BZK). De cijfers zijn gebaseerd op bestaande kennis en gesprekken met een groot aantal professionals.

Nog 20 miljoen m2 leegstaand maatschappelijk vastgoed verwacht

“Door de ontwikkelingen van de huidige maatschappij en veranderde wetgeving zal de functie voor een groot deel van dit type vastgoed in de toekomst komen te vervallen, waardoor de leegstand omvangrijk zal toenemen”, meldt Bouwstenen voor Sociaal.

Zorg en onderwijs

De dreiging is het grootst voor gebouwen in de zorg en het onderwijs. Door bevolkingsdaling en ontgroening blijken er steeds minder scholen en sportgelegenheden nodig om mensen te voorzien in die behoeften. In de zorg wordt zorg steeds vaker verplaatst naar thuis en eigen woonomgeving, waardoor ook zorginstellingen hun noodzaak verliezen. Daarbij komt wel dat specialistische voorzieningen toenemen, maar vaak op grotere afstand. Kleinere streekziekenhuizen komen hierdoor wel weer in gevaar.

Volgens Ingrid de Moel van Bouwstenen wordt de verwachte leegstand nog voorzichtig ingeschat maar zal deze alsnog bijna drie maal zo hoog zijn als de huidige leegstand van kantoorgebouwen. Het is geen mogelijkheid om functies open te houden om het maar open te houden, dus de overheid zou moeten investeren in de leefbaarheid en haalbaarheid van nieuwe voorzieningen.

Mogelijkheden voor herbestemming

Positief aan het verhaal is dat maatschappelijke voorzieningen over het algemeen en interessante locatie hebben, wat genoeg mogelijkheden biedt voor herbestemming. Toch zal dit lang niet overal zo zijn, omdat de omstandigheden in iedere regio en per locatie verschillend zijn. Betrokken partijen zullen in eerste instantie zelf op zoek moeten gaan naar een oplossing. De ‘Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen’ dient dit doel. De gids biedt het gesprek over herbestemming informatie over de mogelijkheden en keuzes. 

Reageer op dit artikel