nieuws

Professoraat voor Van Berkel en Caroline Bos

Business

Caroline Bos en Ben van Berkel zijn beiden onderscheiden met een professoraat. Bos aan de Universiteit van Melbourne bij de faculteit ‘Architecture, Building and Planning’. De onderscheiding van Van Berkel bestaat uit de verlenging van de Kenzo Tange leerstoel aan de Harvard University Graduate School of Design met drie jaar.

Professoraat voor Van Berkel en Caroline Bos

 

 

Bos gaat als ereprofessor door lezingen, masterclasses en workshops een bijdrage leveren aan het onderwijs en onderzoek van de Universiteit van Melbourne. Bos begint haar aanstelling met de publieke lezing ‘More or Less – Value Engineering for Architecture‘.

 Caroline Bos
Caroline Bos

Bos gaat in haar lezing in op de onderschatting van non-functionele ruimtes in het ontwerpproces ten opzichte van meer evidente, zichtbare ruimtes. Bos stelt dat binnen de architectuur en stedebouw de toegevoegde waarde van deze ondersteunende ruimtes erkend moeten worden.

Van Berkel

Van Berkel bekleedt sinds 2011 de Kenzo Tange Leerstoel. Het hier uit voortvloeiende onderzoek met de studenten en de lezingen die hij heeft gehouden tijdens zijn aanstelling zijn de aanleiding voor de verleing van zijn aanstelling met drie jaar.

 Van Berkel
Ben van Berkel

In het onderzoek stond het eerste jaar de vormgeving van onderwijsomgevingen centraal en dan met name de manier waarop deze het ontstaan en het verspreiden van informatie kunnen faciliteren. Het komende jaar gaat Van Berkel via ‘Unfinished Work’ in op de verhouding tussen architectuur en de nieuwe, veranderende manieren van werken. Via colleges en onderzoek van studenten wordt geanalyseerd hoe het ‘nieuwe werken’ een hervorming vereist in de werkomgeving.

Reageer op dit artikel