nieuws

Kantorenstrategie Haaglanden moet leegstand voorkomen

Business

Begin juli bracht het Stadsgewest Haaglanden de nieuwe kantorenstrategie Haaglanden 2012-2020 uit. Voor de regio Haaglanden is de kantorensector van groot economisch belang. De regio vormt met een hoeveelheid van circa 7.000.000 m² kantoorvloeroppervlak de op één na grootste kantorenconcentratie in Nederland en is goed voor ruim 185.000 banen, dat is 37% van de werkgelegenheid in Haaglanden.

Kantorenstrategie Haaglanden moet leegstand voorkomen

De strategie, die het kantorenbeleid voor Haaglanden uitzet tot het jaar 2020, richt zich op het terugdringen van het huidige overaanbod aan vierkante meters. Ook legt de strategie de nadruk op een selectieve beperking van nieuwbouwplannen voor kantoren. Verder identificeert de kantorenstrategie kansen voor versterking en duurzame groei in daarvoor in aanmerking komende kantorengebieden en -sectoren.

Reacties vanuit gemeenteraden

De strategie is vrijgegeven voor reacties vanuit de gemeenteraden van Haaglanden. Reacties worden meegenomen in de definitieve strategie, die 31 oktober 2012 in de commissie Verkeer, Vervoer en Economische Zaken van het algemeen bestuur aan de orde komt. Op 28 november 2012 wordt de strategie aan het algemeen bestuur voorgelegd om vast te stellen.

Uitwerking

Na vaststelling is het aan de Haaglanden-gemeenten om uitvoering te geven aan het geformuleerde beleid. Het Stadsgewest monitort dat en neemt zonodig initiatief om bij te sturen. De Kantorenstrategie gaat ook naar de provincie Zuid-Holland om te betrekken bij de herziening van de Provinciale Structuurvisie en naar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag i.o. voor de ontwikkeling van een gezamenlijk kantorenbeleid. Daarnaast wordt de nota ter informatie naar marktpartijen gestuurd.  

Reageer op dit artikel