nieuws

ING: licht herstel in 2014

Business

Het ING Economisch Bureau voorspelt dat de bouwsector zich in 2014 licht zal gaan herstellen. Komend jaar zal de krimp in de bouwproductie al kleiner zijn dan deze dit jaar is geweest.

ING: licht herstel in 2014

 

 

 

 

 

Dit positieve geluid vertaalt zich echter niet direct in minder faillissementen. Door de enorme vraaguitval van de afgelopen jaren kampt de sector met een flinke overcapaciteit. Het aantal faillissementen is daardoor dit jaar flink opgelopen. Dit zal naar verwachting nog doorzetten.

2013

In 2013 blijft de woningbouw gebukt gaan onder  de vastgelopen woningmarkt, laat de recessie de  investeringen in bedrijfsgebouwen nog afnemen  en hebben overheidsbezuinigingen hun weerslag op de infrasector. ING Economisch Bureau verwacht voor 2013 dan ook een krimp  van 2,0%. Deze komt uiteraard bovenop de eerdere krimp, onder meer die van 2012. De cijfers van het laatste kwartaal van dit jaar zijn zó slecht dat het bureau de bouwproductie voor voor het hele jaar raamt op een krimp van 7,3%. Sinds 2009 is de bouwproductie met circa 20% afgenomen.

Overcapaciteit bij aannemers

In november 2012 had 49% van de bouwbedrijven een gebrek aan opdrachten. Om in de kosten te snijden gaan aannemers in de komende maanden het personeelsbestand inkrimpen. In de B&U sector wil 44% van een gedeelte van het personeel af.

 

Ontwikkeling van de capaciteit in de bouw en het aantal faillissementen, 1993- oktober 2012. Bron: CBS, MNW en ING

Nieuwbouwwoningen 20% goedkoper dan in 2007

Investeringen in de woningbouw blijven afnemen. Door de dalende prijzen van bestaande woningen moeten ook nieuwbouwwoningen goedkoper worden aangeboden. Daarbij maken de btw-verhoging naar 21% en de blijvende verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2% nieuwbouwwoningen relatief duurder.Ten opzichte van de top eind 2007 zijn nieuwbouwwoningen ruim 20% goedkoper geworden en liggen de prijzen net als bij bestaande woningen momenteel op het niveau van 2004. Door de beperking van de hypotheekrenteaftrek in 2013 verwacht ING eind dit jaar nog een kortstondige opleving in de verkoop van nieuwbouwwoningen. Deze opleving is echter een verschuiving, die volgend jaar zal leiden tot een daling.

Prijsontwikkeling bestaande woningen ten opzichte van nieuwbouwwoningen, 1998- 3e kwartaal 2012. Bron: CBS, MNW en ING

Afgifte aantal vergunningen blijft dalen

Ook de afgifte van het aantal vergunningen laat nog geen herstel zien van de woningbouw. Normaliter wordt een vergunning na circa twee jaar omgezet in een afgebouwde woning. Het aantal afgegeven vergunningen is de afgelopen jaren flink gedaald en lag in het tweede kwartaal 2012 met bijna 9000 vergunningen 30% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder en 50% lager ten opzichte van 2007. Naar verwachting zal het aantal gereedmeldingen dalen tot 49.000 in 2013.

Afgegeven aantal vergunningen en gereedmeldingen nieuwbouwwoningen, 1998- september 2012. Bron: Ecowin en ING

Utiliteitsbouw

In de utiliteitsbouw is de krimp in investeringen nog relatief beperkt ten opzichte van de woningmarkt. In het derde kwartaal 2012 daalden de investeringen met ‘slechts’ 2,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor 2013 verwacht ING een verdere daling van 2,5% van de nieuwbouwproductie . Meer dan de helft van de utiliteitsbouwers heeft
te weinig orders om het personeel aan het werk te houden. De afgifte van vergunningen is in de eerste helft van 2012 bovendien toegenomen. In volume werd er bijna 5% meer aan vergunningen afgegeven al is de groei wel dalend.

Utiliteitsbouwers met te weinig opdrachten als belangrijkste belemmering voor werkzaamheden, 2006-2012. Bron: EIB

Actie abonnement de Architect

 

Reageer op dit artikel