nieuws

Blok blijft 2 miljard euro eisen uit huursector

Business

Minister Stef Blok (Wonen) laat het Centraal Planbureau (CPB) vijf rapporten over de verhuurderheffing en het WOZ-huurprijsplafond vergelijken. Binnen ‘een paar weken’ wil hij de vergelijking voorleggen aan de Tweede Kamer. Zijn doel blijft evenwel om 2 miljard euro op te halen uit de huursector, ook al heeft dat ‘pijnlijke consequenties’. Dat zei Blok gisteren tijdens een Kamerdebat.

Blok blijft 2 miljard euro eisen uit huursector

 

Hij wees erop dat het CPB heeft berekend dat de corporaties met het verhogen van de huren ‘meer dan voldoende’ extra inkomsten hebben om de heffing te betalen. Tegelijk kan het zo zijn dat individuele corporaties erdoor in de problemen komen. Die moeten dan woningen verkopen of samengaan met sterkere corporaties. Blok gaf toe dat de verhuurderheffing volgens het CPB op korte termijn negatieve gevolgen heeft voor de economie, maar op de lange termijn positief is.

Oppositie

De oppositie riep VVD en PvdA gisteren op de afspraken over de verhuurderheffing aan te passen. De VVD-fractie voelt daar niets voor, de PvdA-fractie pleitte voor een snelle analyse door Blok van de vijf rapporten. De Kamer kan bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken opnieuw over de kabinetsplannen voor de woningmarkt praten, aldus Monasch.

Geen nieuwe huurwoningen

Woningcorporaties waarschuwden afgelopen week dat ze nauwelijks meer investeringen in nieuwe huurwoningen kunnen doen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) kwam gisteren met hele andere cijfers. Volgens het EIB zullen de woningbouwinvesteringen van de corporaties slechts met 20 procent afnemen, terwijl de onderhoudsuitgaven met ongeveer 10 procent afnemen. Dit leidt tot een verlies aan bouwproductie met 1,2 miljard euro op jaarbasis, aldus het EIB-rapport.

EIB

Het EIB kwam ook met een mogelijke oplossing voor het huurplafond van 4,5 procent van de WOZ-waarde. Wat het EIB betreft, komt er een gedifferentieerde verhoging van de huurprijs. Voor woningen tot 120.000 zou dan een huurprijs van 5,5 procent van de WOZ-waarde worden gehanteerd. Voor woningen tussen de 120.000 en 160.000 euro 5 procent en boven de 160.000 4,5 procent van de WOZ-waarde. Deze methodiek voorkomt dat de huurprijzen te veel uiteen gaan lopen. Bovendien is deze verandering budgetneutraal en niet in strijd met de principes van het regeerakkoord, aldus het EIB.

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel