nieuws

Beton: nieuwe hoogleraar en Bouwtechniekacademie

Business

Gisteren is tijdens de Betondag Dick Hordijk benoemd tot hoogleraar Betonconstructies aan de TU Delft en is de Bouwtechniekacademie, een initiatief van Bouwen met Staal en de Betonvereniging, opgericht.

Beton: nieuwe hoogleraar en Bouwtechniekacademie

 

 

 

Dick Hordijk wordt de nieuwe hoogleraar Betonconstructies aan de TU Delft. De hoofdredacteur van Cement wordt daarmee de opvolger van prof.dr.ir. Joost Walraven, die de leerstoel vanaf 1989 heeft bekleed.

Hordijk keert daarmee terug naar de plaats waar hij in 1985 is afgestudeerd en in 1991 is gepromoveerd. Van 1990 tot 2001 was hij werkzaam bij TNO Bouw. Op dit moment is hij directeur/mede-eigenaar van Adviesbureau ir. J.G. Hageman te Rijswijk en deeltijdhoogleraar Betonconstructies aan de TU Eindhoven. Daarnaast is hij vice-voorzitter van de Betonvereniging, voorzitter van de betonstudievereniging Stufib en hoofdredacteur van het vakblad Cement. Prof. Hordijk zal zijn positie aan de TU Eindhoven beëindigen, maar zal wel verbonden blijven aan Adviesbureau Hageman.

Bouwtechniekacademie

De Betonvereniging en Bouwen met Staal hebben gezamenlijk besloten de oprichting van een Bouwtechniekacademie te gaan onderzoeken. Hierbij gaat het om een instituut voor levenslang leren, gericht op bouwtechniek. Het betreft niet alleen post-HBO of cursorisch onderwijs, maar ook regulier bacheloronderwijs voor 18-jarigen. De ambitie is een HBO topinstituut. Van studenten wordt een aanzienlijke inzet gevraagd; hiertegenover staat een topopleiding met een verregaande invloed vanuit het bedrijfsleven en een baangarantie bij afstuderen. Op dit moment wordt overleg gevoerd met een HBO-instelling over mogelijke samenwerking.

Kwartaalabonnement de Architect?

Reageer op dit artikel