nieuws

Brandbrief BNA aan het nieuwe kabinet

Business

Nu het Regeerakkoord klaar is om in de Tweede Kamer te bediscussiëren schrijft de BNA een brandbrief aan de kersverse ministersploeg waarin zij oproept actie te ondernemen om de branche vooruit te helpen.

Brandbrief BNA aan het nieuwe kabinet

 

 

 

1. Steun voor het Nationaal Stimuleringsprogramma Woningmarkt van BNA, Bouwend Nederland, Neprom en andere met een duidelijk kwalitatieve ambitie vanuit de overheid.

2. Een heldere visie en ambitie op een duurzame, groene toekomst van de Nederlandse metropool met dito onderzoeksbudget voor experimenten op het gebied van ruimtelijk ontwerp (infrastructuur, landschap, herbestemming, et cetera).

3. Met kracht uitvoeren van de adviezen van de topsector Creatieve Industrie en het Bouwteam, om die branches te innoveren en ook internationaal te positioneren en vleugels te geven.

4. Het scheppen van een beter, transparant en goedkoop aanbestedingsklimaat voor architectendiensten, zonder absurde eisen, of trage risicomijdende procedures. Daarbij streven naar één rijksvastgoed- en grondorganisatie om daarmee met één aanspreekpunt het voorbeeld te geven voor goed opdrachtgeverschap en snellere procedures en projecten.

5. Fiscale ondersteuning voor het MKB, waarin begrepen de architectonische diensten, om het ondernemerschap een stimulans te geven.

BNA-directeur Fred Schoorl zegt over de actie: “Dit is het ultieme moment om aan de nieuwe ploeg te laten zien dat architectuur niet alleen mooi is, maar je kan helpen bij je maatschappelijke doelstellingen. Architecten hebben het misschien heel slecht, maar kunnen veel betekenen voor de politieke agenda van nu.”

Reageer op dit artikel