blog

Blog – NO PROJECTS!

Business

Het moment waarop een industrieel proces overgaat in een project, valt steeds vaker samen met het tijdstip waarop een gebouw wordt opgeleverd. Nieuwe industriële technologieën gaan ervoor zorgen dat de kwaliteit en de keuzevrijheid van ontwerpers en bewoners fors vooruitgaat.

De vorige keren heb ik het op deze plek gehad over projecten. Over grote megalomane projecten en over kleine projecten met grote effecten. Nu proberen we het eens zonder projecten. De onderzoeksvraag is of we in staat zijn om bouwwerken te realiseren op een niet-projectmatige manier.

Afzonderlijke producten

Oef!? “Dat kan niet!” hoor ik u gelijk roepen. Bouwwerken zijn per definitie projecten. Dat zal wel, maar achter die projecten zitten toch echt enorme procesindustrieën die afzonderlijke producten leveren. Die losse producten worden op de bouwplaats samengesteld tot componenten, bouwdelen en gebouwen.

Bouwen als continu proces

Als we het punt waarop een industrieel proces overgaat in een project nou eens kunnen verschuiven tot het tijdstip waarop een gebouw wordt afgeleverd. Is het dan nog steeds een project? Of heeft het hele traject zich voltrokken binnen een continu proces? Voor de afnemer zal het een project blijven. Voor de betrokken actoren die het gebouw ontwerpen, engineren en realiseren niet.

Alledaagse omgeving

Het grootste deel van de huizen en gebouwen die we over tien jaar bouwen zal op die manier gerealiseerd gaan worden. Dit is de categorie gebouwen waartussen en waarin de gewone mens zijn meeste tijd doorbrengt. Eigenlijk de belangrijkste plekken van de stad.

Architecten onder de top

Het is een categorie gebouwen waarvoor de generatie toparchitecten van de afgelopen vier decennia helaas minder belangstelling had. Deze opgaven werden dus opgepakt door architecten die de top niet haalden. De consequenties daarvan zijn dagelijks zichtbaar. En we doen het nog steeds op die manier. Let wel, ik heb het hier over zo’n 70% van de bouwopgave.

Industriële bouwcomponenten

Nieuwe industriële technologieën gaan er gelukkig voor zorgen dat de kwaliteit en de keuzevrijheid van ontwerpers en bewoners van dit soort gebouwen fors vooruitgaat. Losse bouwproducten worden verbannen en ingewisseld voor industrieel vervaardigde bouwcomponenten en bouwdelen.

Van Lego naar Playmobil

We gaan van Lego naar Playmobil. Meer kwaliteit en vooral gegarandeerde prestaties die gaan over veilig verblijven, gezond leven, comfortabel wonen/werken, functionaliteit en waardevast vastgoed.

Bouwstromen

Bouwprojecten worden bouwstromen. De fabriek draait grote series op basis van de modificaties die worden gevraagd door de context van het gebouw, de visie van de ontwerper en de keuzes van de klant. Tijdens mijn gastcolleges voor tweede jaars bouwkundestudenten van TU-Delft ontstaan vaak heftige discussies, omdat zij menen dat hiermee het vak van architect wordt uitgehold.

Nieuwe rollen voor architecten

Ik denk echter dat de rol van de architect de komende jaren opnieuw gedefinieerd gaat worden. Er zal plek zijn voor de toparchitect, de verbouwarchitect en de architect die begrijpt dat hij onderdeel is van een proces. Onderdeel van een volwassen bouwindustrie die gaat over 70% van de bouwopgave.

Woonplezier

Die architect mag gaan nadenken over wat de gebruikers van een gebouw echt willen. Hij werkt samen met industrieel ontwerpers, systems engineers en mechatronici aan goede wijken, fijne straten en vooral het woonplezier van zijn klanten.

Reageer op dit artikel