blog

Blog – Arbitrage of Rechtbank?

Business

Veel architecten schrijven bestekken, geven opdracht aan externe bestekschrijvers of adviseren opdrachtgevers over wat er in bestekken moet worden opgenomen. Veel bestekschrijvers gebruiken het bestek om met verantwoordelijkheden te schuiven. Verplichtingen die op grond van de UAV 2012 bij de opdrachtgever liggen, worden door middel van het bestek bij de aannemer gelegd. In een reeks blogs kijk ik wat daarin mogelijk en verstandig is. Deze keer gaat het over de bevoegdheid om geschillen te beoordelen.

Blog – Arbitrage of Rechtbank?

In november 2015 heb ik een blog geschreven over procederen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en de rechtbank. Waar kun je nu het beste terecht met juridische geschillen? En hoe regel je dat al in de overeenkomst?

 

Geschillen over geschillen

In mijn blog van november schreef ik: “Juridische geschillen bij de rechtbank, bouwkundige geschillen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Dat zou de makkelijkste oplossing zijn.” Dat klinkt heel logisch. Maar hoe is dat in de overeenkomst te regelen? Een bepaling opnemen zoals hiervoor is aangegeven, is niet echt een optie. Veelal zijn er én bouwkundige, én juridische geschilpunten. Dan levert een dergelijke bepaling al meteen allerlei geschillen op.

Hoe tot overeenstemming komen?

De oplossing is aldus te vinden. Het is van belang om te realiseren dat partijen op ieder moment afspraken kunnen maken over de instantie die geschillen beslecht. Ook al staat in de overeenkomst dat geschillen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw; als er daadwerkelijk een geschil ontstaat kunnen partijen alsnog gezamenlijk overeenkomen dat de rechtbank een oordeel zal geven.

Goede afspraken maken is mogelijk

Het is natuurlijk mogelijk dat partijen die in geschil zijn daar niet uit komen, maar in de praktijk blijkt dat mee te vallen. Er blijken best afspraken te maken zijn over de vraag wie een geschil moet beslechten. Bijvoorbeeld omdat beide partijen het geschil meer als juridisch dan als bouwtechnisch beoordelen. Of omdat voor de aard van het geschil de hoogte van de waarborgsom in negatieve zin meetelt – een procedure bij de Raad van Arbitrage is een stuk duurder dan een procedure bij de rechtbank. Of partijen geven vanwege de bouwtechnische expertise juist de voorkeur aan de Raad van Arbitrage. Ook al zijn partijen het grondig met elkaar oneens, dan nog blijken zij, met de hulp van praktisch handelende advocaten, hierover goede afspraken te kunnen maken. Komen partijen niet tot overeenstemming, dan is de in de overeenkomst genoemde instantie bevoegd.

Tot slot

Wees verder bewust van het volgende. Een arbitraal beding in algemene voorwaarden heeft gelding, behoudens als de opdrachtgever een consument is. Een beding waarin de rechtbank is uitgesloten en een verplichte keuze voor arbitrage staat, heeft de wetgever als een onredelijke beding geoordeeld. Een dergelijk arbitraal beding is nietig, behoudens als in het betreffende beding aan de consument de mogelijkheid is gegeven om alsnog te kiezen voor de rechtbank. Artikel 17 lid 2 AVA 2013 of artikel 21 lid 2 COVO 2010 zijn bepalingen die aansluiten bij de (relatief nieuwe) wet over arbitrale bedingen.

Reageer op dit artikel