blog

Hedendaagse bouwcultuur

Business

”Onze instituties richten zich op toparchitectuur, voor de overige architectuur is nauwelijks aandacht, waardoor de ontwikkeling van de architectuur stagneert”. Aldus mijn samenvatting van de blog van Harm Tilman over de hedendaagse bouwcultuur.

Hedendaagse bouwcultuur

 

Als bouwkundige en architect ben ik werkzaam in misschien wel de meest traditionele, inefficiënte en vervuilende sector van de bouw, een sector waar ook nauwelijks eer en roem te behalen valt. Ik doe verbouwingen voor de particulier en werk daarbij voornamelijk met kleine aannemers. Van stagnatie in de ontwikkelingen lijkt geen sprake te zijn. Waar stilstand is kan ook geen stagnatie optreden. Er moet heel wat gebeuren, zeker vanuit het oogpunt van duurzaamheid, om hier verandering in te brengen.

Heiko Bertram

Ik kijk altijd met een schuin oog wanneer de zoveelste dieplader met een dakkapel de wijk in rijdt. Alles gaat zo efficiënt, kit en PUR zijn overbodig, overlast wordt beperkt tot een dag en al het afval gaat direct mee. Misschien is prefab wel de oplossing om de verbouwingsmarkt uit het traditionele dal te trekken? Gevolg is dat er minder werk blijft voor mij en voor de kleine aannemer. Is dat wat we willen?

Reageer op dit artikel