blog

Wat te doen als afstuderenden?

Business

Wat doe je als je architectuur studeert en de mensen die een of twee jaar eerder zijn begonnen en nu zo’n beetje afstuderen kunnen geen werk vinden? Deze vraag werd me afgelopen week voorgelegd door twee studenten bouwkunde van de TU Delft.

Wat te doen als afstuderenden?

 

 

Studenten vragen zich nu noodgedwongen af wat hun kansen en mogelijkheden zijn op een markt die nog altijd krimpt en waarin gemiddeld 20 bureaus per maand hun faillissement aanvragen.

Als ik het goed begrijp zijn de kansen voor jonge architecten nihil te noemen. In Delft wordt je opgeleid tot een architect die mooie gebouwen maakt. Iets waar in de huidige markt nog amper vraag naar is.

De vraag die in de markt wel bestaat wordt op de bureaus moeiteloos ingevuld met stagecontracten. Iets waar afgestudeerden binnen de EU niet voor in aanmerking komen. Een vraag die derhalve wordt ingevuld met mensen van buiten de EU (Oost-Europa, Azië enzovoort).

Buitenland

De kans dus dat je op een Nederlands bureau een plek vindt en je kunt voorbereiden op de beroepspraktijk,eventueel in het kader van een mentorschap is bepaald klein te noemen. Het advies om dan maar in het buitenland werk te gaan zoeken, nemen de studenten nauwelijks serieus. Ook die wordt immers overstroomd met goedkope arbeidskracht.

Maar buiten de architectuur vind je ook geen emplooi. Terwijl iedere ingenieur moeiteloos banen vindt in branche vreemde gebieden zoals ICT komen bouwkundigen niet aan de bak. Als voorbeeld noemen de jongens een studiegenoot die meerdere keren vruchteloos solliciteerde en toen architectuur niet meer vermeldde op zijn cv. Hij werd bij de eerst volgende poging direct aangenomen.

Sociale catastrofe

Afstuderen wordt zo van een heuglijke gebeurtenis die je voorbereidt op je eerste stappen in je vak tot een sociale catastrofe waarbij het isolement dreigt. Enige optie lijkt langer studeren; hiermee houd je ten minste je netwerk nog op peil. Van levensbelang, zeggen de studenten, want alleen zo heb je nog enige kans.

In Delft studeren ieder kwartaal 100 mensen af. Maar dit tempo zal in de nabije toekomst ongetwijfeld afnemen. Dit jaar schreven zich ongeveer 250 studenten in, tegen 700 in 2008, het jaar dat de crisis inzette. Door het teruglopen van het aantal studenten nemen echter ook de financieringsmogelijkheden van het onderwijs af.

Uitschieters

De veranderingen in de beroepspraktijk zien de studenten niet terug in de opleiding. Tegenover het idee dat Delft grote architecten opleidt, zetten zij het model van de gemiddeld goede architect. Uitschieters zullen er altijd wel zijn, veronderstellen zij.

Tegelijkertijd realiseren de studenten zich ook dat “het is zoals het is”. En “zoals het nu is”, zal nog wel enkele jaren duren.

Dus wat te doen als je nu afstudeert? Wie heeft ideeën? Suggesties zijn welkom op h.tilman@dearchitect.nl

Reageer op dit artikel