blog

Lang leve de Koninklijke Familie!

Business

Prime Minister David Cameron stak tijdens een handelsmissie in het buitenland uitgebreid de loftrompet over de kwaliteit van de architectenbranche in zijn land. Een paar weken geleden las ik hierover op de site van BDonline. Gisteren, tijdens de borrel ter feestelijke afsluiting van het DDFA-programma, ontstond hierover een gesprek.

Lang leve de Koninklijke Familie!

 

 

“Zouden we zoiets ooit kunnen verwachten van Mark Rutte?”, vroeg ik mijn gesprekspartner. Hij kon van functiewege een gewogen antwoord geven: “Nou, vanuit de overheid ken ik weinig (dit was een eufemisme voor geen, gok ik) hooggeplaatste ambtenaren die op een willekeurige handelsmissie een inhoudelijk verhaal kunnen afsteken over architectuur. Qua promotie van ons vakgebied in het buitenland moet je het hebben van de Koninklijke Familie.”

Kunst, mode, water en architectuur?

Ik was verbaasd. Iedereen kent Koningin Beatrix als een mecenas van de schone kunsten, Prinses Máxima trekt nogal eens de aandacht met haar modieuze verschijning en Prins Willem Alexander heeft de Nederlandse kennis op het gebied van waterbeheersing internationaal op de kaart gezet. Maar architectuur, daar had ik nog nooit iemand van de Koninklijke Familie over horen praten.

Met kennis van zaken

Mijn gesprekspartner stak echter een enthousiast verhaal af over een reis in het buitenland, waar Koningin Beatrix een delegatie industriëlen en ambtenaren langs een aantal gebouwen van Nederlandse architecten had geleid. Vol vuur en kennis van zaken had ze gepraat over de gebouwen en de architectuur.

“Ik weet het niet zeker”, vervolgde hij, “maar volgens mij heeft Prins Willem Alexander ook een zwak voor architectuur.”

DDFA

Ondertussen is het succesvolle DDFA-programma (het vierjarig programma dat Nederlands design, mode en architectuur internationaal op de kaart moest zetten) afgerond. Op 4 april werden in Het Paard in Den Haag de resultaten gepresenteerd die het DDFA de afgelopen vier jaar heeft geboekt. Duidelijk was, dat vooral het imago van de betreffende vakgebieden in het buitenland aanzienlijk is verbeterd. Vooral in China zijn Nederlands design, mode en architectuur flink op de kaart gezet.

Onzekere toekomst

Tijdens de middag in Het Paard werd duidelijk dat de wijze waarop het DDFA-programma wordt voortgezet, nog niet uitgekristalliseerd is. Er is 8 miljoen voor een nieuw programma gereserveerd, maar wie daar precies de leiding aan gaat geven en hoe, is nog onduidelijk.

In de tussentijd

Nu het imago van Nederlandse architectuur in het buitenland is verbeterd, moet er worden doorgepakt. Opdrachten willen architecten hebben, en om dat te bereiken hebben ze alle steun nodig die ze in het buitenland kunnen krijgen. Tot de tijd dat alle lagen van ons internationaal opererende regeringsapparaat zijn doordrongen van de toegevoegde waarde van architectuur, en totdat er zekerheid is omtrent de voortzetting van de werkzaamheden van het DDFA, zeg ik: “Lang leve de Koninklijke Familie!”

Reageer op dit artikel