blog

Bestek: plichten en verantwoordelijkheden

Business

Veel bestekschrijvers gebruiken het bestek om met verantwoordelijkheden te schuiven. Verplichtingen van de opdrachtgever worden door middel van het bestek bij de aannemer gelegd. Maar is dat in alle gevallen verstandig? Moet de architect als adviseur van de opdrachtgever niet wijzen op de gevolgen van een dergelijke aanpassing in het bestek? In een blogreeks zal ik een aantal bepalingen behandelen, die ik in mijn praktijk tegenkom.

Bestek: plichten en verantwoordelijkheden

De laatste tijd komt de volgende bepaling steeds vaker voor in het bestek:

01.02.08.09 Indien de aannemer, op zijn verzoek, uitstel van oplevering wordt verleend, geven hieruit voortvloeiende kosten of schadeposten van de aannemer geen aanleiding voor verrekening. De kosten verbonden aan het in verband met latere oplevering nodige extra toezicht en directievoering zijn geheel voor rekening van de aannemer.

De bepaling geldt als aanpassing op par. 8 lid 4 en 5 UAV 2012, waarin staat dat de aannemer kan verzoeken om bouwtijdverlenging in het geval van hem niet kan worden gevergd dat hij tijdig oplevert, bijvoorbeeld door overmacht, bestekswijzigingen of andere omstandigheden die niet aan de aannemer kunnen worden toegerekend. De aannemer heeft dus onder omstandigheden recht op bouwtijdverlenging. In dat geval heeft hij op grond van par. 26 lid 7 UAV 2012 recht op vergoeding van bijvoorbeeld bouwplaatskosten.

Voor rekening van aannemer

Dat probeert de hiervoor opgenomen besteksbepaling te voorkomen. Ik vraag me af of dat redelijk is. Het zijn immers omstandigheden die niet aan de aannemer zijn toe te rekenen (want een aanpassing op par. 8 UAV 2012), maar waarvan de opdrachtgever de gevolgen (bouwplaatskosten) niet bij de opdrachtgever mag neerleggen. Sterker: de extra kosten van toezicht komen ook nog voor rekening van de aannemer!

Onverstandige bepaling

Maar het is ook een onverstandige bepaling. Als de aannemer beseft dat hij bouwplaatskosten niet vergoed krijgt en zelfs de extra kosten van toezicht moet vergoeden, zal hij alles op alles zetten om de bouw tijdig op te leveren, ook als dat ten koste gaat van de kwaliteit. Dat moet een opdrachtgever niet willen. Daarnaast mag de aannemer op grond van par. 36 lid 3 UAV 2012 meerwerk weigeren, als het saldo meer- en minderwerk 10% is van de aanneemsom, of als het meerwerk 15% meer is dan de aanneemsom. De opdrachtgever die zich dat realiseert, zal de hiervoor opgenomen besteksbepaling niet opnemen.

www.fundamentadvocatuur.nl

 

Reageer op dit artikel