blog

Een beetje bluf

Business

Vorige week was het dan zover: mijn presentatie op de universiteit, die zou bepalen of mijn studieperiode op korte termijn zou zijn afgerond. Een presentatie tegenover mijn mentoren die me de afgelopen anderhalf jaar hebben begeleid, en die uiteindelijk het verlossende woord uitspraken. Over een aantal weken kan ik me tot de Nederlandse architecten-branche rekenen.

Een beetje bluf

 

Hoe intensief mijn afstudeerproject bij vlagen is geweest en hoe diep ik me ook in specifieke materie heb verdiept, het architectonische ontwerpproces is nooit af. De interpretaties en aannames zijn subjectief en kunnen op elk moment in een andere context tegen het licht gehouden worden. En dat vraagt om een eigen positie die veranderingen kan toestaan.

In die zin is de houding van de architect er een die zelf gevonden moet worden en niet in een boekje te vinden is. Van de Delfste architectuurstudent wordt dan ook verwacht dat hij zich verdiept in een zo breed mogelijk (theoretisch) veld. Opmerkelijk is, dat juist de boeken die je in de facultaire bibliotheek zoekt altijd zijn uitgeleend.

De afgelopen jaren is mijn boekenkast uitgegroeid tot drie boekenkasten om te voorzien in een flinke dosis inspiratie en (basis)kennis. Ook bezoek ik regelmatig stoffige archieven en bibliotheken op zoek naar goud. In de jaren heb ik geleerd dat er een verschil is tussen boeken lezen en parate kennis. Bij de genie valt dit samen, de rest van de wereld bluft. Het is geen geheim dat er maar weinig geniale architecten zijn, waardoor het hebben van een pokerface geen overbodigheid is.

En zo zat ik enkele weken geleden op de redactie van De Architect als potentieel blogger. Ik ben dan wel niet opgeleid als schrijver, maar bleek gekwalificeerd. Wellicht is het te danken aan mijn enthousiasme, de betrokkenheid, het initiatief; maar ook aan mijn positie als afstuderend en beginnend architect. Vanuit deze invalshoek zal ik dan ook invulling geven aan de blogpost. Geen droge reportages van gebouwen of hoogdravende stellingnames maar korte observaties vanuit mijn directe omgeving; met een beetje bluf.

 

Reageer op dit artikel