blog

Tien manieren om je leven als architect gemakkelijker te maken

Business

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de gemeente Den Haag een streep heeft gezet door het M-gebouw van OMA bij Den Haag CS. Naast een terugkrabbelende projectontwikkelaar spelen de financiële crisis en de krimpende kantoormarkt een rol bij het besluit. In de Volkskrant van afgelopen zaterdag vertelde directeur Coen van Oostrom van OVG dat in deze omstandigheden nauwelijks een gebruiker te vinden zal zijn die de meerwaarde van een gebouw met een dergelijke specifieke uitstraling wil betalen.

Tien manieren om je leven als architect gemakkelijker te maken

Volgens Van Oostrom is het tijdperk van iconische gebouwen voorbij. Velen zullen het hem nazeggen. Tegelijkertijd was dit echter ook het tijdperk waarin de positie van architecten flink is verzwakt. Vorige week liet de BNA immers weten dat al vóór de crisis de stand van de architectenbranche zorgelijk was te noemen. Een lage winstgevendheid en een sterk verlies van positie in de bouwsector zijn ontwikkelingen die al langer spelen. De crisis zet dit verder op scherp, aldus de BNA. We vroegen de BNA direct, wat ze aan de onderbetaling van architecten en het positieverlies gaat doen, maar we ontvingen tot op heden nog geen antwoord.

Dat zal ongetwijfeld nog komen. Tot die tijd tien manieren om je leven als architect gemakkelijker te maken.

1. Zeg nooit nee. Neem ook kleine projecten aan. In de laatste kun je de innovaties doen die je straks van pas zullen komen. Verder leer je opdrachtgevers kennen die je daarna misschien een grote opdracht geven. Een klein project is bovendien snel af. Ook dat is leuk. Kleine projecten zijn bijna ontspannend.

 
Tuingebonden wonen door JagerJanssen architecten.

2. Werk altijd binnen de tijd en voor het geld dat de opdrachtgever ter beschikking stelt. Dit zijn de twee enige zaken waar een architect tegenwoordig echt op wordt afgerekend. Dit kan de positie van de ontwerper verder ondermijnen en een plek bezorgen verderop in het bouwproces. Maar niet als je lateraal kunt denken en slimme ideeën en ontwerpoplossingen kunt generen die efficiënt zijn en maatschappelijke vragen stellen.

3. Wat er ook gebeurt, zeker is dat de komende periode heel veel gebouwen op het gebied van zorg en onderwijs zullen worden gebouwd. In Europa slaat de komende periode de vergrijzing toe. Onze samenleving is steeds multicultureler aan het worden. Vanzelfsprekend zullen ook in zorg en onderwijs de burgers en de samenleving meer van zich laten horen. Bereid je daarom goed voor op deze opgave. Bezoek het Jaarcongres van de Architect.

 Blog 10 Tips voor architectenRevalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem door Koen van Velsen is de locatie van het Jaarcongres Architectuur en Zorg van de Architect. Foto Rob ’t Hart

4. Het is crisis! Dat is supervervelend, maar bekijk het ook eens van de andere kant. Aloude wijsheden voldoen en volstaan niet meer. Als architect moet je beschikken over nieuwe skills, om internationaal te werken, om duurzaam te ontwerpen, om eigenaars te adviseren over hun bezit, om publieke steun voor ingrepen te organiseren. Ga na wat je sterke punten zijn en zet daar op in.

5. Ga lekker reizen en combineer het aangename met het nuttige. Wat de Engelsen een ‘busman’s holiday’ noemen. Ga bij voorbaat naar landen als China, India en Brazilië. Hier schijnt de zon altijd, maar is ook veel te doen. Dit zijn landen waar de economische macht en groei komen te liggen en waar veel jonge mensen wonen en werken.

 Tien tips voor architectenOp de stranden van Brazilië is altijd iets te doen. 

6. Duurzaamheid is het sleutelwoord voor de komende 25 jaar. De aanpassing van de gebouwde omgeving en de samenleving op zo’n manier dat ze duurzamer wordt en met lagere CO2 emissie, is dé opgave voor de toekomst. De vraag is vooral hoe de bestaande voorraad kan worden aangepakt. Dit vereist onconventionele ideeën, technieken en technologieën. Als ontwerper kun jij die leveren.

 Tien tips voor architecten Home for Life in Aarhus.

7. Uit de crisis komen de grote bureaus versterkt tevoorschijn. Op voorwaarde natuurlijk dat ze minder rigide en meer multidisciplinair worden. Ben je architect, dan is de kans groot dat je straks, als de economie weer aantrekt, op een dergelijk bureau werkzaam zal zijn.

8. Maar ook voor kleine ontwerpbureaus blijft ruimte en tijd. Voorbeelden? Het bureau van Charles en Ray Eames, een klein bureau, maar gericht op het ontwerp van de totale gebouwde omgeving. De financiële toekomst van dit bureau was zeker gesteld door de meubels die ze hadden ontworpen voor Herman Miller. Dat bood ruimte voor experiment en onderzoek op de meest uiteenlopende gebieden. Handel daarom zoals Eames en zorg voor een constante onderstroom aan inkomsten. Ontwerp een blockbuster stoel, adviseer een woningbouwcorporatie over zijn voorraad, doe productiewerk, wordt docent.

 Tien tips voor architecten De stoelen van Charles en Ray Eames.

9, Steek al je geld in digitaal design en zorg dat je alles afweet van BIM (Building Information Modeling) en van intelligente gebouwen.

 Tien tips voor architecten
De brede school in Techum door Yushi Uehara is ontworpen met BIM. Foto Christiaan Richters.

10. Neem je tijd voor het dilemma waarin we als architecten intussen zijn beland. Staat architectuur nog altijd ten dienste van intelligentie, zoals in Superdutch, of moet ze zichzelf opnieuw uitvinden? Wordt het niet eens tijd dat architectuur haar aloude ambitie weer oppakt om orde, structuur en leesbaarheid in de wereld in het algemeen en op een plek in het bijzonder te maken? Je hoeft deze vraag niet in een dag te beantwoorden. Benut de tijd die er is om na te denken.

 Tien tips voor architecten Uit de blog van Harm Tilman ‘Is architectuur nog wel nodig?‘ Het Belgisch paviljoen tijdens de Biënnale van Venetië in 2008. Het ontwerp is van Office Kersten Geers David van Severen

 

Reageer op dit artikel