blog

Architecten zoeken naar nieuwe wegen

Business

Nu de wereld opnieuw moet worden gevormd en gemaakt, tegen de achtergrond van de economische en sociale crisis, dienen zich nieuwe opgaven aan. de Architect vraagt zich af wat de bijdrage van architectuur hieraan kan zijn. Design Mindfulness biedt architectuur de kans haar waarden vanuit haar kern opnieuw te overdenken. Dit thema stond centraal bij de uitreiking van de 10e Lensvelt de Architect interieurprijs, afgelopen donderdag in De Bazel te Amsterdam.

Architecten zoeken naar nieuwe wegen

Gisteren was ik zoals iedere zondag bij mijn moeder. Ze woont in een in het verpleeghuis, een somber bakstenen gebouw waar weinig licht in valt en waar de inrichting vooral lijkt te zijn afgestemd op het feit dat het moet worden schoongemaakt. Mijn moeder leeft in een wereld die is gevuld met herinneringen waar ze vrij mee omgaat. Maar ze is ook erg geïnteresseerd in de voorbijrijdende auto’s, waar ze alles van wil weten.

Soms dwalen mijn gedachten af. Dan vraag ik me af, kunnen we die verpleeghuizen niet op zo’n manier maken dat mensen het hier naar hun zin hebben, is het denkbaar dat we plekken maken waar de verwarde herinneringen van oude mensen een tastbare aanwezigheid krijgen, kunnen we interieurs maken waarin mensen naar buiten kunnen kijken en is het mogelijk dat we ontwerpen met oog voor de context waarin mensen wonen, werken, oud worden en dood gaan.

Dit zijn vragen waar ontwerpers steeds meer voor worden gesteld, niet alleen op het gebied van gezondheid maar ook op die van van energie en verkeer, van retail en wonen. Op al deze gebieden worden ontwerpers gevraagd voorwaarden te creëren voor verandering en daarbij grote groepen mensen te betrekken. Het zijn vragen die verder gaan dan alleen maar problemen oplossen. Ze gaan nadrukkelijk ook over de gevolgen die deze beslissingen hebben.

Design Mindulness

Dit veronderstelt dat we op een nieuwe manier naar de wereld leren kijken. Design mindfulness staat voor een grote gevoeligheid voor de context en ze wil zeggen dat we diensten, ruimtes en infrastructuren opmerkzaam inrichten en ontwerpen. Dat we oog hebben voor het sociale, oog hebben voor het ecologische, oog hebben voor het welzijn van de mensen.

Blog Architecten zoeken naar nieuwe wegen Door ballonnen op te laten verandert het hele beeld van de stad. Ook bij ontwerpen gaat het om de gevolgen die bepaalde beslissingen hebben voor het grotere geheel.

Blog Architecten zoeken nieuwe wegen Bij opmerkzaam inrichten staat het menselijk handelen centraal en niet de mens als factor in een groter geheel.

Blog Architecten zoeken nieuwe wegen We leven in een complexe wereld die voortdurend verandert. Soms is het handig afstand te nemen en de wereld van buiten te bekijken. De uitdaging is om zowel het grote geheel als de kleinste details te onderkennen.

Blog Architecten zoeken nieuwe wegen De wereld is een ruimte van stromen geworden. Dat is uitdagend maar ook bedreigend. De herinrichting van deze wereld moet gericht zijn op de manier waarop dingen werken, niet alleen hoe ze eruit zien.

Blog Architecten zoeken nieuwe wegen Bouwen is het creëren van ruimtes waarin mensen hun activiteiten kunnen ontplooien.

de Architect in 2011

In het vak zal de komende tijd veel moeten worden nagedacht over de waarde van het vak. Wij willen onze doelgroep en onze community hierbij blijven helpen. naast de activiteiten die je al van ons kent, neemt de redactie in 2011 de volgende initiatieven.

 Blog Architecten zoeken nieuwe wegen www.deArchitect.nl is een platform voor vakkennis en inspiratie, dat we gestaag verder uitbouwen. Op dit platform presenteren wij en onze leden projecten. Het is echter ook de plek waar we de discussie levendig willen houden en waar je scherp kunt reageren op vak en werk en waar de mogelijkheid bestaat tot debat en kritiek op elkaar. De blog Gestrekt erin, met de vele reacties en tegenreacties erop, is hier een goed voorbeeld van. Door binnen de community advies en intervisie te vragen, willen we de professionaliteit van de discipline stimuleren.

 Blog Architecten zoeken nieuwe wegen We maken ook gebruik van sociale media. Ik zou iedereen willen uitnodigen hier gebruik van te maken, door projecten te plaatsen en je aan te melden bij onze community op LinkedIn, waar je vakgenoten kennis en kunde met elkaar delen.

 Blog 29/11 

 Blog 29/11 Volgend jaar willen we Nederlands design naar de beurs in Milaan brengen. Tijdens de Salone in Milaan verschijnt een tweetalige uitgave van de Architect interieur en lanceren we onze eerste App.

 Blog Architecten zoeken nieuwe wegen 

Blog Architecten zoeken nieuwe wegenIn april gaan we het fenomeen van grote gebouwen in Rotterdam bespreken, samen met Architecture Intermational Rotterdam. Zijn hybride stadsgebouwen, grote complexen met stapelingen van functies en een publieke betekenis nog relevant, of worden ze vervangen door kleine eenheden die extensies zijn van het stedelijke leven?

Architecten zoeken nieuwe wegen

Tien! stelt de Lensvelt de Architect interieurprijs te boek

Vooruitkijken veronderstelt ook je traditie op orde brengen. Tien jaar geleden hebben we de Lensvelt de Architect interieurprijs in het leven geroepen. Het doel van deze prijs was en is is het stimuleren van innovatief en professioneel interieurontwerp en de aansluiting op de wereld van de opdrachtgever. We zijn trots dat we de prijs afgelopen donderdag voor de tiende keer mochten uitreiken aan Concrete voor het interieur van de Bibliotheek te Almere. Daarom hebben we samen met twee van onze partners, Lensvelt en Gira, een boek gemaakt over Tien jaar Lensvelt de Architect interieurprijs.

Reageer op dit artikel