blog

Duivels dilemma

Business

De veranderingen in het bouwproces en de positie van de architect daarbij blijven de aandacht van de architectuur opeisen.

Duivels dilemma

 

 

 

 

 

Te lang oriënteerde de discipline zich op zogenoemde icoongebouwen. Deze productie begint langzaam op te drogen. Toch zal een zeker aantal publieke gebouwen nog langs deze weg worden gemaakt, al dan niet via een Europese aanbesteding. Over de manier waarop architecten langs deze weg opdrachten kunnen verwerven, is de laatste jaren veel te doen. Alleen die architecten die behoren tot de ‘favoured circle’ en dus kunnen bogen op eerdere verdiensten, maken immers kans. Daarnaast vergt het succesvol doen van aanbestedingen veel van de bedrijfsvoering.

Ook op de terreinen van woningbouw en kantoren, maar ook op het gebied van zorg en onderwijs staat de rol van de architect onder druk. Overal doet de marktwerking zijn intrede. Het risico is groot dat architectuur steeds meer op het tweede plan komt te staan. Vergelijkbare ontwikkelingen in het buitenland beloven immers weinig goeds. Door de verschuiving naar de markt zijn ook de procedures aan het veranderen. Dit uit zich voor architecten in de toename van het aantal Design & Build opdrachten, VO’s en DBFMO-contracten.

Blog - Westraven door Cepezed
Kantoorgebouw RWS Westraven door cepezed

In de zojuist verschenen studie ‘De nieuwe architect’ stelt Atelier Kempe Thill de noodzaak van deze verschuivingen ter discussie. Volgens hen is er veel meer voor te zeggen om de traditionele werkwijze te verbeteren door de rol van architecten in het bouwproces te versterken. Dat kan alleen als architecten weer kennis hebben van zaken als kosten, technieken, financiering en onderhoud. Architecten moeten zich niet meer als conceptuele ontwerpers roeren, maar zich gaan opstellen als een breed in de bouw gepositioneerde partij, aldus Kempe Thill. In hun optiek werken ontwerpteams integraal samen onder verantwoording van de architect.

Hiervoor is veel te zeggen, want het oprukkende management in de bouw heeft niet bepaald een gelukkige rol gespeeld in de bouwproductie van de afgelopen jaren. Maar wellicht heeft de architect alleen recht van spreken, als ze erin slaagt om de eigen verdiensten beter naar voren te brengen en zich te profileren als prestatiegerichte professionals. Het is niet zo moeilijk uit de stellingname van Kempe Thill een duivels dilemma te destilleren: Moet de architect de rol opeisen van de persoon die leiding geeft aan het bouwproces en of moet hij of zij vooral zich laten voorstaan op zijn vermogen goede architectuur te maken?Is de architect een bouwmeester die aan alle touwtjes trekt of een ontwerper te midden van andere ontwerpers en specialisten?

Reageer op dit artikel