blog

Tektoniek van gevels

Architectuurproducten

Omdat de verhouding tussen constructie en gevel verandert, worden aan gevels steeds hogere eisen gesteld. Tal van factoren hebben hierop invloed, zoals bouwproces, energie, duurzaamheid en nieuwe materialen. Tegelijkertijd is het de vraag of en in hoeverre een architect binnen de verantwoordelijkheid van een project hier voldoende aan kan doen.

Tektoniek van gevels

 

Gevels zijn onderdeel van beeldbepalende gebouwen. Ze zijn in veel gevallen beslissend voor de waarneming en voor het succes van een investering. Hoe markanter een gebouw, hoe beter dat is. De eerste indruk is belangrijk, niemand weet meer wat zich achter de technische gevels verbergt.

 Het nieuwe hoofdkantoor van vishandel Van der Zwan in Scheveningen Haven. Ontwerp Meyer en Van Schooten. Foto Jeroen Musch Het nieuwe hoofdkantoor van vishandel Van der Zwan in Scheveningen haven. Ontwerp Meyer en Van Schooten. Foto Jeroen Musch

Zo was het tot nu toe. Maar doen gevels niet veel meer? Deze vraag wordt actueel gezien twee belangwekkende trends. In de behandeling van gevels is de laatste tijd verandering opgetreden en dat heeft in de internationale architectuur geleid tot fervente discussie die zich zelfs uitstrekt tot de politieke betekenis ervan. Wat we zien is dat de bouwkern wordt verplaatst naar de gevel en dat deze een dragende functie krijgt en daarmee meer mogelijkheden.

 De vorm van de Shanghai Tower door Gensler doet de windbelasting afnemen met 29 procent. Hierdoor kan de constructie ook 29 procent lichter worden gemaakt.
De vorm van de Shanghai Tower door Gensler doet de windbelasting afnemen met 29 procent. Hierdoor kan de constructie ook 29 procent lichter worden gemaakt.

Daarnaast begint duurzaamheid een steeds belangrijker doel te worden, maar hoe vertalen we dat in architectuur? Gebouwen die we vandaag ontwerpen, moeten de behoeften van de toekomst beantwoorden en dienen in te spelen op onvoorziene toekomstige gebeurtenissen.

Zo moeten gebouwen steeds grotere prestaties leveren in termen van energie en duurzaamheid. De verhouding tussen constructie, binnenklimaat en gevel lijkt daarmee te veranderen. Tegelijkertijd wijzigt ook de rol van de architect. Deze kan zich althans niet langer beperken tot de buitenkant van een gebouw en zal de omgeving in het spel moeten betrekken.

De gevel krijgt hierdoor meer betekenis dan pure decoratie. Maar hebben we hier voldoende oog voor?

 Het Bosco Verical is een concept voor woontorens in het Mediterrane gebied, met op elke verdieping, aan alle kanten, grote terassen en balkons beplant met struiken, bomen tot negen meter en hoog en groene gevels Het Bosco Verticale is een concept voor woontorens in het Mediterrane gebied, met op elke verdieping, aan alle kanten, grote terassen en balkons beplant met struiken, bomen tot negen meter en hoog en groene gevels

Daarover gaat het a.s. woensdag 27 januari 2010. Dan organiseert de Architect een debat over toekomstgerichte gevels op Gevel 2010 in AHOY Rotterdam. Deelnemers zijn Joost Ector (Ector Hoogstad), Anke van Hal (TU Delft en Nijenrode), Paul de Ruiter en Walter Spangenberg (Abt). Om vier uur verwelkom ik je graag in de debatruimte naast de stand van de Architect, te vinden op Ahoy plaza in AHOY Rotterdam.

Reageer op dit artikel