nieuws

Open Oproep ‘De interdisciplinaire leeromgeving’

Architectuur

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de leeromgeving van interdisciplinair beroepsonderwijs, in samenwerking met Albeda, Drenthe College, ROC Midden Nederland of Scalda. Acht (interieur)-architecten, (interaction) designers en (digitale) makers werken in vier interdisciplinaire teams aan nieuwe strategische visies, ontwerpvoorstellen en prototypes. De vier trajecten vinden parallel plaats op locatie en in nauwe samenwerking met docenten en studenten. Deadline: 20 februari 2018.

Open Oproep ‘De interdisciplinaire leeromgeving’

MBO-instellingen zien de behoefte aan inter- en multidisciplinair opgeleide mbo-ers groeien. Bedrijven vragen meer en meer om vakmensen, die over de grenzen van hun eigen vakgebied heen kunnen kijken. Het onderwijs speelt op deze toenemende vraag in door beroepsonderwijs steeds meer interdisciplinair aan te bieden. Studenten van verschillende opleiding werken in toenemende mate samen, veelal aan concrete vraagstukken uit de praktijk. Zo werken bij het Drenthe College studenten vanuit Zorg en Welzijn samen met studenten Techniek en ICT aan nieuwe technologische toepassingen voor de zorg, en ontwikkelt Albeda een interdisciplinair Innovatie Lab, waar docenten en studenten van verschillende opleidingen samen onderzoek kunnen doen en van elkaar kunnen leren.

Open oproep
De toename van interdisciplinair beroepsonderwijs leidt tot nieuwe vragen over de omgeving waarin het leren plaatsvindt: over het schoolgebouw en de inrichting ervan, maar bijvoorbeeld ook over de voortschrijdende mogelijkheden van de digitale technologie. Met deze open oproep wil het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie acht (interieur)-architecten, (interaction) designers en (digitale) makers uitnodigen om samen met de mbo-instellingen de ontwerpopgave binnen het interdisciplinair beroepsonderwijs te verkennen.

Het ontwerpend onderzoek richt zich op één van de volgende vier cases:

Case 1 Scalda College – De student aan het roer
Binnen de ICT opleidingen van Scalda College in Zeeland is het hybride gedachtegoed – verwevenheid van onderwijs en beroepspraktijk – leidend. Zo werken studenten in bedrijfsmatige leeromgevingen – zoals een Shared Service Center, Bytz en Innovision Solutions – vanuit verschillende specifieke rollen aan externe opdrachten van bedrijven. Toch constateert het Scalda College dat haar ICT-opleidingen nog te geïsoleerd functioneren van de context, én dat die context niet eenduidig is. ICT en Techniek is overal. Een student ICT en Techniek kan na zijn studie terecht komen bij een kantoor, maar evengoed bij een schepenbouwer of in de zorg. Waar en hoe leren de studenten over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken en binnen die verschillende contexten te functioneren?

Om een antwoord te kunnen geven op bovenstaande vraag wil Scalda samen met haar studenten ICT en Techniek niveau 2/3 een nieuwe leeromgeving ontwikkelen, waar studenten kunnen samenwerken aan vraagstukken vanuit verschillende disciplines. Een omgeving bovendien waarin bedrijven, maar ook andere opleidingen zich welkom voelen. Lees verder….

Case 2 Drenthe College – Collectief leren en ontwikkelen
Het Practoraat Zorg&(Sensor)Technologie is een samenwerkingsverband van het Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en Gemeente Assen. Het Drenthe College wil in Assen, Meppel en Emmen leer-/werkplekken ontwikkelen, waar studenten van Zorg en Welzijn én ICT-studenten samen hun grenzen verleggen, waar producenten hun producten kunnen presenteren en laten testen, en waar zorgpersoneel in de praktische toepassing van producten oefent onder begeleiding van studenten. Centraal staat de vraag binnen welke omgeving het collectieve leren van de studenten, de zorgverleners en de producenten optimaal wordt gestimuleerd. Wat is de invloed van het collectieve leren en ontwikkelen op de ruimtelijke en functionele organisatie van het gebouw? Waar liggen kansen voor onderwijs- en onderzoeksresultaten om elkaar in een praktijk- en testomgeving te versterken? Maar ook, hoe kan vorm gegeven worden aan een flexibele leeromgeving, waarmee tegemoet gekomen wordt aan de snelle veranderingen in zorgtechnologie? Lees verder..

Case 3 ROC Midden Nederland – Gastvrijheid in praktijk
Het Facility, Horeca & Travel College van ROC Midden Nederland werkt aan een meer hybride onderwijsomgeving, waarin het onderwijs meer integraal onderdeel wordt van de stad. De huidige locatie van het college heeft een aantal horecavoorzieningen (een restaurant, een koffiebar en een kantine) en een service center (facilitaire voorzieningen) waar leerlingen worden ingezet. Toch is de verbinding tussen onderwijs en beroepspraktijk beperkt. De toeristische opleidingen missen een passende leeromgeving, en de horecavoorzieningen en het service center missen klandizie door de locatie buiten de stad. Het huidige gebouw met de huidige inrichting werkt belemmerend, en de digitale leeromgeving is ontoereikend. Lees verder…

Case 4 Albeda – Buiten de kaders van het klaslokaal
Albeda is met 21.000 studenten, verspreid over twintig locaties in- en rondom Rotterdam, een van de grootste ROC’s van Nederland. Het onderzoeken en toepassen van nieuwe technologieën speelt in alle opleidingen een belangrijke rol. Albeda wil met een gezamenlijk Innovatie Lab voor alle opleidingen één plek creëren waar innovatie en experiment centraal staat. Hoe organiseer je blijvende betrokkenheid bij een experimenteerplek in zo’n een grootschalige leerlandschap? Lees verder..

Indienen

Insturen kan tot en met dinsdag 20 februari 2018 via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds indienen. Selecteer hierbij de ronde ‘Open Oproep – De Interdisciplinaire Leeromgeving

Lees hier meer over deze Open Oproep.

 

Tot 20 februari kun je ook visies indienen voor Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving

 

Reageer op dit artikel