nieuws

Uitslag tender Amsterdam Centraal Oosttunnel

Architectuur

In de Prorail-tender voor Amsterdam Centraal PHS-Oosttunnel behaalde de combinatie Civic Architects, studio SK & RAB hetzelfde aantal beoordelingspunten als het team van ZJA Zwarts & Jansma Architecten en Braakma & Roos Architectenbureau. Deze laatste combinatie werd na loting de opdracht toegewezen.

Uitslag tender Amsterdam Centraal Oosttunnel

Station Amsterdam Centraal heeft zich ontwikkeld van een ‘Paleis voor de reiziger’ tot een omvangrijk internationaal verkeersknooppunt. Het heeft zich gedurende 128 jaar steeds opnieuw weten aan te passen aan de toenemende stroom reizigers en toont zich als een van de meest veerkrachtige monumenten in Nederland.  Ook nu moet het station weer toekomstig worden gemaakt en straks voldoende ruimte bieden aan het toenemende aantal reizigers. Daarbij is steeds het uitgangspunt om gebruik te maken van het historische gebouw. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van ProRail vraagt om een ingrijpende aanpassing: het verbreden van de Oosttunnel en de perrons, het verbreden en verplaatsen van stijgpunten en het optimaliseren van de Westknoop.

Zwarts en Jansma

ZJA Zwarts & Jansma Architecten heeft de opdracht van ProRail gekregen om in samenwerking met Braaksma & Roos Architectenbureau en IGG hun visie op het Centraal Station in Amsterdam verder uit werken. Deze visie versterkt de functionaliteit, oriëntatie en beleving van het station als geheel  en brengt eenheid in de huidige verscheidenheid aan sferen. Met deze visie wordt het iconische monument ingezet als belangrijkste bewegwijzering – de monumentale gebouwdelen worden beter herkenbaar en leiden de reiziger op een natuurlijke manier door het station. Bijvoorbeeld door de Oosttunnel even breed te maken als de huidige West- en Middentunnel ontstaat een nieuwe ruimtelijke kwaliteit.

Civic, studioSK & RAB

Het plan van Civic, studioSK & RAB realiseert de projectdoelstellingen van ProRail, maar doet naar eigen zeggen meer.  Het plan bouwt voort op de kracht van het monument. Kern van het ontwerp is de zgn. transitiezone, die ontstaat door de historische, onderbenutte logistieke gang aan de achterzijde van het Cuypersgebouw nieuw leven in te blazen. De nieuwe transitiezone markeert de overgang tussen het Cuypersgebouw en de reizigerstunnels aan de oost- en westzijde en maakt de reizigerstunnels beter herkenbaar. De middentunnel blijft direct gekoppeld aan de Cuypershal, waardoor de historische hiërarchie tussen de tunnels wordt hersteld. De transitiezone ontlast het te drukke Cuypersgebouw zodat dit weer zijn rol als royale reizigersontvangsthal kan vervullen.

Oosttunnel Civic -4

Uit het plan van Civic, studioSK & RAB

De transitiezone van Civic, studioSK & RAB is volgens de beoordelingscommissie een toekomstvast idee. Het (inter)nationale treinverkeer blijft groeien, de transitiezone kan meebewegen: er kunnen nieuwe tunnels aan worden gekoppeld en nieuwe entrees. De nieuwe reizigerstunnel is vormgegeven als reizigersinterieur met ingetogen vloeren, plafonds en puien. Rondom de perronopgangen zijn royale lichthoven ontworpen. De reiziger loopt van lichthof naar lichthof en kan zo op een natuurlijke manier zijn weg vinden. Het ontwerp maakt het station niet alleen kwalitatief beter, het vereenvoudigt ook de installatiestructuur, vergroot het aantal faseringsopties en is tegelijkertijd veel goedkoper dan het referentieontwerp dat de basis vormde voor de tender.

ZJA Zwarts & Jansma Architecten en Braaksma & Roos Architectenbureau

ProRail selecteerde via een Europese aanbesteding vijf architecten. De beoordelingscommissie bestond uit Bureau Spoorbouwmeester, NS Stations, de gemeente Amsterdam en ProRail. Zij waardeerde de visie van Civic, studioSK & RAB zeer hoog, net zo hoog als het team van ZJA Zwarts & Jansma Architecten en Braakma & Roos Architectenbureau. Beide teams haalde precies dezelfde totaalscore (visie, procesaanpak, duurzaamheid en prijs). Via loting werd de opdracht uiteindelijk verstrekt aan deze laatste combinatie.

Foto's

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels