nieuws

Franca Houg wint Iktinos 2017

Architectuur

Franca Houg is onderscheiden met de Huig Maaskant geinitieerde Iktinosprijs 2017. Zij kreeg de prijs voor haar project ‘Haputbahnhoff Dusseldorf, station als verbinding.’ De jury zegt over haar project ‘Franca durft het aan een radicale herdefinitie van een klassieke stedenbouwkundige en architectonische typologie – het stationsgebouw en de stationsomgeving – aan de orde te stellen, en het station als herkenningspunt en icoon op te laten lossen in het stedelijk weefsel.’

Franca Houg wint Iktinos 2017

Franca’s studioproject, begeleid door ontwerpdocenten Huub Juurlink en Jaakko van ’t Spijker, richt zich in de eerste plaats op de verbetering van de relatie tussen het station en de binnenstad van Düsseldorf. Die relatie is in de bestaande situatie slecht te noemen. Uit Franca’s analyse bleek dat alleen het verbeteren van die relatie onvoldoende soelaas biedt voor de toekomst van het stationsgebied. Van daaruit kwam zij tot het idee van een maximale inbedding van het station in haar omgeving. In het plan worden de bestaande straten aan de centrumzijde doorgetrokken in het station en aangesloten op de stad aan de andere zijde. Tegelijkertijd wordt de sporenbundel ter plaatse van het station uit elkaar getrokken, waardoor midden in het nieuwe station een stedelijk plein gecreëerd kan worden. De kavels die ten gevolge van deze ingrepen boven het station ontstaan worden ingevuld met bouwblokken die ruimte bieden voor een breed palet aan stedelijke programma’s.

Franca Houg Iktinos Station Dusseldorf

Franca Iktinos station Dusseldorf

Plantoelichting

Het station in Düsseldorf zorgt voor de verbinding van de stad met andere steden, tegelijkertijd is het een obstakel in het eigen stedelijke weefsel. Routes worden s’avonds afgesloten en de alternatieven zijn niet uitnodigend. De huidige connectie van het station met de stad remt de potentie van het gebied als volwaardig stadsdeel. Dit voorstel zet in op het stationsgebied als levendig onderdeel van de stad, een nieuw centrumgebied dat kan concurreren met de Altstadt.Om dit te bereiken wordt de huidige blokkade ingezet als verbinding. Straten worden doorgetrokken tot in het station zelf. De ontstane kavels worden ingevuld met individuele bouwblokken, die ruimte bieden aan o.a. wonen, werken, educatie en ontspanning. Hierdoor ontstaat een verdichting van de wijk, waardoor extra draagvlak wordt gecreëerd voor de reeds bestaande voorzieningen. Ter plaatse van het nieuwe station worden de vervoersstromen gescheiden en wordt de snelheid verlaagd, dit mede door de toepassing van plinten, voorzien van veel detail, en klinkers als bestrating. Deze klinkers worden in een patroon gelegd en zijn een referentie naar de bestrating in de Altstadt. Het bovenliggende spoor wordt in twee delen gesplitst en opgenomen in de bouwblokken. Hierdoor ontstaat tussen de twee spoordelen ruimte voor een stedelijk plein: Een ontmoetingsplek met een prachtige tuin. Een conventioneel centraal station transformeert zo tot een bijzonder knooppunt in het weefsel van de stad.

Uit meer dan 200 studioprojecten werden 22 plannen genomineerd. Bekijk ze hierboven

Iktinosprijs

De Iktinosprijs is in 1969 ingesteld door architect Huig Maaskant, medeoprichter van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt om die Academiestudent te prijzen die “ … door kwaliteit en karakteristiek van het studieresultaat een (culturele) bijdrage heeft geleverd aan onderwijs, onderzoek en praktijk van de architectuur of stedenbouw”. Het ging Maaskant daarbij nadrukkelijk om tussentijdse studieresultaten en niet om afstudeerprojecten.

Op voordracht van de docent wordt uit elke studio één project genomineerd voor de Iktinosprijs. De jaarlijkse prijsuitreiking vindt plaats tijdens de opening van het academisch jaar.

 

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels