nieuws

Open Oproep Ontwerpatelier Oostenburgereiland Amsterdam

Architectuur

Stadgenoot ontwikkelt op Oostenburgereiland in Amsterdam een nieuwe buurt met 150.000 m² BVO woningen, bedrijfsruimte en horeca. De corporatie wil zelf 400 sociale en middensegment huurwoningen bouwen op zes van de twaalf kavels, met een focus op jonge stedelingen en ouderenhuisvesting. Stadgenoot onderzoekt in samenwerking met supervisor Kristiaan Borret op welke manier jonge architecten kunnen worden ingezet voor het ontwerp van de gebouwen op de eerste twee kavels die de corporatie zelf zal ontwikkelen en bij verdere verdieping van de mogelijkheden binnen het gebied. Stadgenoot schrijft daarom de Open Oproep Ontwerpatelier Oostenburgereiland Amsterdam uit met medewerking van Architectuur Lokaal.

Open Oproep Ontwerpatelier Oostenburgereiland Amsterdam
Aerophoto Shiphol, Marco van Middelkoop

Opgave en ambities
Stadgenoot zoekt jonge architectenbureaus die een concreet en kwalitatief woningbouwontwerp kunnen maken voor kavels 2 en 8 (2 à 3 architecten per kavel) op Oostenburgereiland in Amsterdam, die op korte termijn zullen worden ontwikkeld. Trefwoorden zijn: verrijking van het woningbouwprogramma (variatie in bouwhoogte, materialisering, verbreding programma, multidisciplinaire benadering, participatietrajecten met beoogde bewoners, de relatie met de stad, groen) en het versterken van de relatie met het gebied (duurzaamheid, klimaatbestendigheid, hergebruik, transformatie, stoere materialen).

Procedure
Op basis van portfolio worden maximaal acht architecten geselecteerd voor een bureaupresentatie bij Stadgenoot, om vervolgens te komen tot een selectie van minimaal vier en maximaal zes architecten voor deelname aan een tweedaags ontwerpatelier. In dit atelier wordt de opdracht per kavel en per architect gespecificeerd met het oog op het voornemen van Stadgenoot, om hen een opdracht te verstrekken voor de kavels 2 en 8.
Bij de uitvoering werken de architecten in een bouwteam met een nog bekend te maken bouwende partij. De Open Oproep eindigt met de afsluiting van het ontwerpatelier.
Voor portfolio en bureaupresentatie is geen vergoeding beschikbaar; de geselecteerde (project)architecten die aan het ontwerpatelier deelnemen, ontvangen ieder een tegemoetkoming in de kosten van € 1.500,00 excl. btw, mits zij voldoen aan de voorwaarden.

Deelname
Deelname aan de Open Oproep staat open voor architecten, die beschikken over de architectentitel en wier bureau niet eerder dan per 1 januari 2012 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd per e-mail aan bram.talman@arch-lokaal.nl. De inzendtermijn sluit op 21 juli 2017 om 12.00 uur.

Beoordeling
De portfolio’s worden beoordeeld door :

  • Nicky Sargentini, Res & Smit/projectbegeleiding Oostenburg SGN (voorzitter)
  • Xander van Beers, ontwikkelingsmanager Stadgenoot
  • Ruben Visser, architect studioninedots
  • Tess  Broekmans, directeur Urhahn Urban Design
  • Kristiaan Borret, supervisor Oostenburg

Meer informatie

 

Reageer op dit artikel