nieuws

Duurzame sportaccommodatie voor KV Wageningen

Architectuur

Aan Lichtstad Architecten is door Korfbal Vereniging Wageningen en door de gemeente gevraagd een nieuwe sportaccommodatie te ontwerpen. Vanaf de zomer 2018 moet de nieuwe sporthal in gebruik zijn. De accommodatie wordt ook ingezet voor onderwijsdoeleinden voor zowel binnen als buitensporten.

Duurzame sportaccommodatie voor KV Wageningen

In het ontwerp van Lichtstad Architecten rust de nieuwe sporthal op een plint van donker betongranulaat, duurzaam gewonnen uit restbeton. Daarboven verrijst een ‘stalen doos’, functioneel en representatief. Een grote luifel nodigt de bezoeker uit om via de ‘stepping stones’ entree te maken. De luifel loopt door naar het buitenterras bij de sportvelden en geeft het gebouw een herkenbare uitstraling.

Alle functies worden compact georganiseerd zodat een zuiver bouwvolume ontstaat, met een zo gunstig mogelijke verhouding tussen vloer- en geveloppervlak. Algemene functies komen in de plint, horeca op eerste verdieping en aansluitend de sportvloer met nevenfuncties.

KV Wageningen door Lichtstad Architecten

Kenmerkend voor dit project is de gesloten grondbalans: alle afgegraven grond wordt teruggebracht in de plint. Zo ontstaat een natuurlijk talud met een groen karakter. Bovendien draagt dit bij aan verschaling van de bouwmassa en vormt het een buffer tegen graffiti op de gevel.

Circulair bouwen
Bij de bouw wordt uitgegaan van kale producten die uit enkele grondstoffen bestaan. Alle toegepaste materialen en producten worden vastgelegd in een materiaalpaspoort, zodat er altijd grip is op hoe iets wordt hergebruikt. Hierdoor gaat geen energie verloren
bij het scheiden van producten en zijn deze eenvoudig vervangbaar en dus ook makkelijk herbruikbaar. Qua energie wordt het complex zelfvoorzienend: geen gasaansluiting maar juist ‘all electric’.

De voetprint van circulair bouwen blijft niet alleen bij het gebouw, maar ook daarbuiten. Bestaande materialen worden waar mogelijk hergebruikt, zoals betonpuin voor de plint. Ook bezoekers worden meegenomen in het duurzame karakter van de
accommodatie, want de fietsenrekken zijn tweedehands en van verschillen typen en kleuren.

Foto's

Reageer op dit artikel