nieuws

Stadhuis Leiden wordt ‘Hof van Leiden’

Architectuur

Office Winhov & Studio Linse hebben met hun voorstel ‘Hof van Leiden’ de architectenselectie voor de verbouwing van het stadhuis gewonnen. Dat maakte wethouder Marleen Damen (Financiën) gisteren bekend. Hun plan werd verkozen boven het ‘Huis voor de stad’ van BiermanHenket Architecten en ‘Stadhuis Leiden’ van CEPEZED.

Stadhuis Leiden wordt ‘Hof van Leiden’

De gemeente had aan drie bureaus gevraagd een voorstel te doen het monumentale stadhuis geschikt te maken voor flexwerken en de ruimte efficiënter en duurzamer te benutten voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting en de samenwerking met de stad.

Hof van Leiden

In het plan ‘Hof van Leiden’ wordt het atrium van het stadhuis ingericht als omsloten tuin, net als in het oorspronkelijke ontwerp van het stadhuis van architect C. J. Blaauw, uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De tuin geeft extra kwaliteit aan de omliggende kantoorverdiepingen. Bovendien sluit de groene hof aan op de beroemde hofjes van Leiden. Door de tuin in te zetten binnen het klimaatconcept van het gebouw, vormt het zowel een technische als symbolische bijdrage aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente.

Hof van Leiden door Office Winhov

Beoordelingscommissie unaniem

De beoordelingscommissie koos uit drie ingezonden voorstellen unaniem voor deze visie. Uit het beoordelingsrapport: “De groene tuin biedt op een verrassende manier meerwaarde aan het stadhuis in zijn nieuwe hoedanigheid. Daarnaast komt het voorstel van de tuin voort uit een grondige analyse van het gebouw en wordt de cultuurhistorische betekenis van het gebouw erdoor versterkt.”

Lees ook Plannen stadhuis Leiden tentoongesteld

De beoordelingscommissie bestond uit een onafhankelijk voorzitter, de projectmanager van het stadhuis, vertegenwoordigers van de Welstands- en Monumentencommissie Leiden, Erfgoed Leiden e.o. en van facilitaire zaken. De andere inzendingen waren ‘Huis voor de stad’ van BiermanHenket Architecten en ‘Stadhuis Leiden’ van CEPEZED. De drie voorstellen werden in april/mei tentoongesteld in het stadhuis en op de website van de gemeente Leiden. Medewerkers, bestuurders, bewoners en andere belangstellenden hadden de mogelijkheid om hun mening te geven over de plannen waarop er achtenveertig reacties binnenkwamen die door de beoordelingscommissie werden meegenomen in het oordeel.

Planning

Het plan vormt het vertrekpunt voor het ontwerpproces waarin met diverse specialisten en in overleg met alle betrokkenen het voorstel wordt uitgewerkt. Naar verwachting kan in oktober een structuurontwerp worden afgegeven op basis waarvan in november een besluit kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Als alles verloopt volgens de planning wordt het nieuwe stadhuis in 2020 opgeleverd.

Bij het ontwerp van de hof in het stadhuis Leiden hebben beide bureaus samengewerkt met H+N+S landschapsarchitecten.

Reageer op dit artikel