nieuws

Ontmoeten in de openbare ruimte, drie ontwerponderzoeken in Den Haag

Architectuur

Hoe stimuleer je ontmoeting in de openbare ruimte? Drie multidisciplinaire ontwerpteams onderzochten dit vanuit het perspectief van bewoners en gebruikers. Pleinen veranderen in parken en onbestemde ruimten worden opgevuld met programma.

Ontmoeten in de openbare ruimte, drie ontwerponderzoeken in Den Haag

Platform STAD laat als een van de organisatoren weten: “Het simpelweg hebben van ruimte is niet voldoende, de inrichting kan ontmoeting uitsluiten of juist mogelijk maken. De verbeeldingskracht van ontwerpteams leverde interessante resultaten op, anders dan wanneer men locaties alleen bekijkt vanuit verkeerstechnische eisen of aantallen woningen die moeten worden toegevoegd. Een interessant recept voor verdichting en een enorme kans voor de verbinding tussen stad en natuur: verdichten én vergroenen.”

de drie locaties

Multidisciplinair

Naast architecten en stedebouwkundigen waren ook omgevingspsychologen en sociaal geografen vertegenwoordig in de ontwerpteams. Ze onderzochten drie locaties in Den Haag waar ontmoeting momenteel alles behalve vanzelfsprekend is. Tijdens de ontwerpmanifestatie stond twee dagen lang de vraag centraal hoe de kwaliteit en inrichting van de publieke ruimte ontmoetingsmogelijkheden kan bieden. Welke interventies en strategieën zijn mogelijk?

Bekijk hier de resultaten

Foto's

Reageer op dit artikel