nieuws

Kansen voor de Plaspoelpolder op het Transformatieplein

Architectuur

De Rijswijkse Plaspoelpolder is een gebied met leegstand, maar ook met kansen. De gemeente wil het liefst een transformatie van het hele gebied. Tijdens de pitches op het Transformatieplein tijdens de Provada2017 prezen architecten en ontwikkelaars de mogelijkheden van het gebied. Maar ze vroegen zich ook af of de gemeente Rijswijk de invulling van het gebied niet teveel heeft dichtgetimmerd.

Kansen voor de Plaspoelpolder op het Transformatieplein
Havengebied Plaspoelpolder, Rijswijk

Wethouder René van Hemert trapte al meteen af met een tweetal overeenkomsten met ontwikkelaars in het gebied. Zo gaat The Young Venture Group een voormalig kantoorpand aan de Volmerlaan nog dit jaar transformeren naar een hotel met maximaal 120 kamers. In een tweede kantoorpand wil ontwikkelaar Steenvlinder kopers zelf hun appartementen laten bouwen. Volgens Van Hemert passen de beide plannen perfect in de visie van de gemeente. “De nadruk van de Plaspoelpolder ligt op werken, en dat willen we grotendeels behouden. Maar een functie als hotel past daar perfect binnen. Juist aan de randen en in het havengebied willen we de woonfunctie versterken.”

De Plaspoelpolder is een groot bedrijvengebied langs de A4 en A13, waar in de jaren zestig en zeventig in strokenbouw een groot aantal grote en kleinere gebouwen zijn verrezen. In totaal staat er zo’n 600.000 vierkante meter kantoorruimte, maar inmiddels staat ruim 200.000 daarvan leeg. Stedenbouwkundige Damaris Verleun schetste de visie van de gemeente Rijswijk op de Plaspoelpolder. “De toekomstvisie die onlangs door de gemeenteraad is vastgesteld moet een aanjager worden voor ontwikkeling. We willen meer verblijf in het gebied, maar ook mogelijkheden voor leasure, horeca en wonen.” Het middengebied moet een werkgebied blijven, maar de gebieden daaromheen, zoals het havengebied aan de noordkant en de Treubstraat in het westen, moeten een meer gemengde functie krijgen.

Functiescheiding te strak

Maar op die indeling kwam direct kritiek. Volgens Erik Vrieling van de Architecten Cie is die functiescheiding veel te strak. “Er ligt een enorme opgave, ook van de gemeente Den Haag, om enorme aantallen woningen bij te bouwen. Bovendien is het werken in een korte tijd fundamenteel veranderd. De economische activiteit is versnipperd geraakt. Werkgebieden zijn veel afhankelijker geworden van goede infra- en ov-verbindingen dan vroeger en de menging van functies is inmiddels standaard. Dit gebied, met zijn goede locatie is bij uitstek geschikt om die nieuwe economie ruimte te geven. Maar dan moet de gemeente Rijswijk de markt wel ruimte geven. Zet het gebied niet op slot!”

Maar volgens wethouder van Hemert is de gemeente nu eenmaal gebonden aan de wil van de gemeenteraad. “Die mengvorm is een issue geweest, maar er is besloten dat de nadruk van het middengebied van de Plaspoelpolder op werken ligt.” Dat was een domper voor de pitch van Koopman TBI, die met een eigen transformatiemethode de kansen van een pand op de Verrijn Stuartlaan berekenden. Financieel is een transformatie naar woningen zeer haalbaar, zo concludeerde Joseph Kuling. Maar juist op deze plek is de transformatie naar woningen niet de bedoeling, beaamde ook de wethouder. Volgens Kuling is een transformatie naar hotel ook mogelijk. “Maar daar moeten we verder aan rekenen.”

Verbindingen

Ook Kees Willems van TenW Architecten is enthousiast over het gebied, en deelt de mening van Vrieling dat een mengfunctie de kwaliteit van het gebied verder zal verbeteren. “De Plaspoelpolder heeft eigenlijk al verbindingen tussen de groene gebieden aan weerszijden. Die moet je eigenlijk veel nadrukkelijker in het gebied maken. Dan zie je ook dat er vermenging zal ontstaan.”

Veel architecten haakten met hun pitch aan bij de laatste ontwikkelingen in de Plaspoelpolder, en vooral bij het nieuwe icoon van het gebied, het European Patent Office (EPO). Het inspireerde Willem Heyligers tot het meest ambitieuze plan: een transformatie van een kantoorgebouw tot hotel met 24 verdiepingen middenin het “werkgebied” van de polder. “De grote gebouwen, zoals het EPO en het kantoor van Shell, staan allemaal langs de rand. Het middengebied is vooral een platte bende. Dit hotel ligt perfect in het midden, op loopafstand van beide kantoren met veel internationale bezoekers. Mooie, maar erg ambitieus, vond het expertpanel. Dat laatste ontkende Heyligers niet. “Maar je moet hier iets doen om dat middengebied in beweging te krijgen. Zie dit gebouw als een piketpaaltje naast het grote glazen gordijn van het European Patent Office.”

Reageer op dit artikel