nieuws

Agendatip: ‘Van wie is de kust?’

Architectuur

Het Platform STAD organiseert donderdagmiddag 18 mei het STAD gesprek ‘Van wie is de Kust?’ in het Zuiderstrandtheater in Den Haag.

Agendatip: ‘Van wie is de kust?’

Dat meldt het Platform STAD. Het waardevolle kustlandschap kan onderdeel worden van Nationaal Park Hollandse Duinen. Dat landschap moet dan robuust en bereikbaar blijven. Hoe kan Den Haag de potentie van de kust goed benutten, zonder dat deze opgesoupeerd wordt door te veel strandhuisjes en casino’s? En welke rol kunnen ontwerpers spelen om verschillende functies goed in het landschap in te passen?

Hollandse Duinen

Platform STAD gaat in gesprek met onder andere Cees Jan Pen (lector De Ondernemende Regio at Fontys Hogescholen), Eric Luiten (Landschapsarchitect, voormalig Rijksadviseur Landschap en Water), Martin Wörsdörfer (raadslid VVD), Gerwin van Vulpen (raadslid Haagse Stadspartij) en Robert van Asten (raadslid D66).

Datum: donderdag 18 mei 2017
Tijd: 15.30 – 17.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur)
Locatie: Zuiderstrandtheater
Houtrustweg 505 Den Haag

Aanbevolen artikelen

Bouwen langs de kust mag van het kabinet. Maar willen we het ook?

Op 18 december stemde de ministerraad in met het voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu om de regels voor kustbebouwing aan te passen. Als de veiligheid van de waterkering niet in het geding is en er geen belemmeringen ontstaan voor het onderhoud van de kust, komt er meer ruimte voor (bouw)activiteiten. Is het een vrijbrief voor het vernietigen van ons karakteristieke kustlandschap of een uitnodiging om beter om te gaan met wat er al is aan bebouwing? We polsten de meningen van architecten.
Lees verder

Onze kust verrommelt onder architectuur

Je zal maar minister van Ruimtelijke Ordening zijn. Dan neem je dus de ene week het Manifest 2040 aan, waarin je wordt opgeroepen om van Nederland het gaafste land van de wereld te maken en amper twee weken later vernachel je de kust van datzelfde Nederland door je handen er van af te trekken en gemeenten en provincies verantwoordelijk te maken voor het behoud daarvan. Het lijken mij moeilijk te verenigen grootheden, maar Minister Schultz van Haegen kan het blijkbaar wel rijmen.
Lees verder

Massaal tekenen tegen bouwen aan de kust

De afgelopen weken kreeg het plan van minister Schultz van Haegen om bouwen aan de kust toe te staan flinke kritiek te verduren. De campagne van Natuurmonumenten om bouwprojecten aan de kust tegen te gaan kreeg als gevolg hiervan massaal bijval. Op dit moment hebben ruim 65.000 mensen zich aangemeld als ‘Baywatcher’ op de site beschermdekust.nl en dat aantal loopt snel op.
Lees verder

Restricties kustgebied blijven ondanks einde bouwverbod

Dat het verbod op bouwen in kustgebieden buiten de bebouwde kom van de baan is, betekent geenszins dat er zomaar bouwprojecten kunnen worden gerealiseerd. Dat zegt de Rijksoverheid op de eigen website.
Lees verder

Schultz schrapt aanpassing kustbouw

Minister Schultz zet een streep door de aanpassing van de bouwregels voor de kust. De minister zal de bepaling “isoleren” uit de door haar voorgestelde herziening van het kustbeleid, zo zei ze donderdag tegen de Tweede Kamer.
Lees verder

 

 

Reageer op dit artikel