nieuws

Transformatieplein 2017 – Plaspoelpolder Rijswijk: Naar een multifunctioneel havengebied

Architectuur

De Rijswijkse Plaspoelpolder is op dit moment nog een monofunctioneel gebied met veel leegstaande kantoren. De ligging aan het water geeft het havengebied echter de potentie om te transformeren naar een prettige woonomgeving. Tijdens het Transformatieplein 2017 pitchen verschillende bureaus een plan voor deze gebiedstransformatie.

Transformatieplein 2017 – Plaspoelpolder Rijswijk: Naar een multifunctioneel havengebied
Havengebied Plaspoelpolder, Rijswijk

Het bedrijventerrein Plaspoelpolder is gelegen aan de rand van Rijswijk en vernoemd naar de voormalige polder op deze locatie. In 1953 is het kantorengebied aan de A4 opgericht om de schone industrie te huisvesten. Met de komst van verschillende grote bedrijven, als Shell, Philips en het Europees Octrooibureau, groeide de Plaspoelpolder uit tot een grote kantorenwijk in de Randstad.

Toekomstvisie

Op dit moment is de Plaspoelpolder een monofunctioneel werkgebied met veel leegstaande en verouderde kantoren. In februari heeft de gemeente Rijswijk de Toekomstvisie Plaspoelpolder gepresenteerd om nieuwe ontwikkelingen in het gebied aan te jagen. Daarbij ligt de focus op het creëren van een multifunctioneel gebied, waar wonen en werken samen gaan.

Havengebied Plaspoelpolder in Rijswijk staat centraal tijdens Transformatieplein 2017 De Toekomstvisie Plaspoelpolder

In deze toekomstvisie staat het bijzondere havengebied van de Plaspoelpolder centraal. De directe connectie met de Vliet vormt een mooie mogelijkheid om het verblijven aan het water te stimuleren. De toevoeging van horeca- en leisurefuncties kan Rijswijkers op deze manier naar de Plaspoelpolder trekken.

Verblijven aan het water

Op dit moment vinden er op pandniveau al transformaties plaats, die de levendigheid in het gebied versterken. Het water  ligt echter nog verstopt achter de gebouwen, waardoor het beperkt toegankelijk is. Door de ruimtelijke structuur te versterken, kunnen de kades openbaar gemaakt worden.

Havengebied Plaspoelpolder in Rijswijk staat centraal tijdens Transformatieplein 2017 Op 4 mei vond het gebiedsbezoek aan de Plaspoelpolder plaats.

Tijdens het Transformatieplein 2017 zullen verschillende creatieve partners de kansen en bedreigingen van de Plaspoelpolder in beeld brengen. Aan de hand van ideeën en referenties gaan zij met opdrachtgevers in gesprek over de mogelijkheid om het gebied om te vormen tot een multifunctionele omgeving. Dit moet uiteindelijk de levendigheid van het gebied versterken.

Havengebied Plaspoelpolder in Rijswijk staat centraal tijdens Transformatieplein 2017 Wonen aan het water in de Plaspoelpolder.

Reageer op dit artikel