nieuws

Stedelijke Transformatie in de Architect mei 2017

Architectuur

Nu de vraag naar woningen in de steden sterk aantrekt, ontstaat een boeiende opgave van verdichting en transformatie. In dit nummer van de Architect besteden we aandacht aan het transformeren van bestaande stedelijke gebieden en de rol van het ontwerp daarbij.

Stedelijke Transformatie in de Architect mei 2017

De bouw trekt aan in een groot deel van Nederland. Door de aantrekkende vraag naar woningen in met name de steden, ontstaat een boeiende opgave van verdichting en transformatie. Inzet daarbij is het transformeren van bestaande stedelijke gebieden. Uit dit nummer van de Architect komt naar voren, dat dit meer inhoudt dan het inpassen van gewenste hoeveelheden woningen en bijbehorende voorzieningen. De bestaande voorraad is immers gebouwd op een cultuur die al niet meer de onze is.

FenixLoods.jpg

Meer aantrekkelijke binnensteden

Bouwers beseffen dat ze mee moeten met een aanpak die de binnensteden interessanter en aantrekkelijker maakt. Van een echte kentering is echter nog geen sprake. Veel gehoord en hardnekkig is de opvatting dat stedelijke transformatie duurder en complexer is en overleg met meer partijen impliceert. Standaard wordt hiervoor tegenwoordig 20.000 euro per woning extra gerekend.

Rijke architectuur

De architectuur is echter niet alleen complexer maar ook heel veel rijker. Bouwen in het weiland is op het eerste gezicht goedkoper, totdat je alle kosten meerekent, zoals het aanleggen van nieuwe wegen en ondergrondse infrastructuur. Want dan is het helemaal niet goedkoper. Gelukkig beginnen overheden nu steeds vaker dit soort overwegingen te maken.

Risico nemen

Reeds nu al zijn er architecten die wanneer banken en marktpartijen het niet aandurven, het voortouw nemen bij stedelijke transformatie, bijvoorbeeld door voor een deel zelf als projectontwikkelaar op te treden. Stedelijke transformatie vraagt om een klimaat waarin architecten zelf weer risico durven nemen en kansen grijpen.

Agenda voor stedelijke transformatie

Doordat de afgelopen decennia het economisch tij enorm mee zat, is de branche sterk met de markt verweven geraakt. Ze is er in zekere zin een afgeleide van geworden en daardoor kwetsbaar gebleken in afgelopen crisis. Wanneer architecten inzetten op het nemen van initiatief, het pakken van kansen en het formuleren van een eigen agenda, wordt stedelijke transformatie een succes.

Bestel nu een los exemplaar

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels