nieuws

Hoe pakken de verkiezingsprogramma’s uit voor Kunst & Cultuur

Architectuur

Edo Dijksterhuis, redacteur van Kunsten ’92 maakte een inventarisatie van de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen en bekeek welk standpunt zij innemen als het gaat om kunst en cultuur. Hieronder een verkorte weergave van zijn standpunten.

Hoe pakken de verkiezingsprogramma’s uit voor Kunst & Cultuur

PVV
Dat is duidelijk, deze partij veegt in haar een pagina tellende manifest kunst op een hoop met ‘ontwikkelingshulp, winmolens, innovatie, omroep’ en pleit voor het dichtdraaien van de geldkraan.

VVD
De VVD vat cultuur op als in antropologische zin en geeft er de zeer beperkte invulling van traditie aan. De liberalen zien kunst en cultuur vooral door een economische bril. “Rembrandt van Rijn, Rem Koolhaas en Armin van Buuren zetten Nederland internationaal op de kaart”en stimuleren het toerisme. De sector moet de financiën dan ook vooral uit de markt halen. Geld van de overheid zit er niet in. De partij die de architect was van de grootste cultuurbezuinigingen in jaren vindt zelf zelf dat de efficiëntie nog wel wat omhoog kan “subsidies zo inzetten dat met dezelfde hoeveelheid geld meer cultuur tot stand kan komen.”

PvdA
Deze partij ziet kunst als belangrijk ingrediënt van ‘een creatieve en verbeeldende samenleving’. Hiervoor reserveert de partij 100 miljoen euro voor kunst en cultuur en eenzelfde bedrag voor de media. De PvdA ziet meer (net zoals de PvdD en D66) in het verstevigen van auteursrechten om er zo voor te zorgen dat creatieven, vaak zzp-ers met een juridisch kwetsbare positie, de beloning krijgen die hen toekomt.

Groen Links
Benadrukt het belang van kunst voor het intellectuele klimaat. Zij willen flink extra geld voor kunst en cultuur en willen investeren in productiehuizen, presentatie-instellingen, festivals en broedplaatsen om innovatie en talentontwikkeling te stimuleren. De partij van Jesse Klaver wil af van de eigen inkomstennorm als subsidiecriterium.

D66
Gebruikt het woord ‘leefbaarheid’ in combinatie met kunst. Deze partijen zien een onafhankelijke cultuur- en mediasector als onmisbaar onderdeel van de democratie. Naast het verstevigen van auteursrecht wil D66 het cultureel ondernemerschap verder stimuleren. ‘Daarbij kan de stimuleringsregeling voor de filmsector als inspiratie gelden voor de gehele creatieve industrie’. D66 wil bepaalde recente beleidswijzigingen terugdraaien en wil ook de 1% norm voor bouwprojecten van de overheid herinvoeren. De democraten staat een betere afstemming van landelijk, provinciaal en lokaal cultuurbeleid voor ogen.

Christelijke partijen
Zij zien kunst en cultuur eerst en vooral als bindmiddel. Kunst wordt hier gelijkgeschakeld met erfgoed (wel of niet met een nationale identiteit) en ook nog met een specifieke invulling: monumentenzorg en dan voor kerken in het bijzonder. De ChristenUnie maakt hier 100 miljoen euro voor vrij en wil een regeling zoals de oude WWIK, de inkomensregeling voor kunstenaars.

Partijbreed
– Alle partijen, over de hele linie, zijn het eens over de waarde van cultuureducatie maar zijn niet bereid het prijskaartje hiervoor te betalen. De VVD wil hier flink op bezuinigen net zoals de ChristenUnie Volgens onderwijsplatform Science Guide betekenen deze plannen een halvering van de studenteninstroom. Opleiding als de Gerrit Rietveld Academie, CodArts in Rotterdam en de Design Academy in Eindhoven kunnen dan alleen verder als geprivatiseerde opleidingen die sterk moeten leunen op buitenlandse instroom,.
– Ook regionale spreiding van het cultuurbudget komt in alle partijprogramma’s terug. Soms beredeneerd vanuit het ideaal van gelijke verdeling (SP). Anderen zien meer in een regionale culturele identiteit, waarbij het werk van amateurkunstenaars dezelfde waarde krijgt toebedeeld als dat van professionals die op nationaal en internationaal niveau opereren. Het verste hierin gaat de ChristenUnie. Die stelt dat ‘van de 70% die nu naar de drie Randstadprovincies gaat, een deel wordt overgeheveld naar andere regio’s.’ Gemakshalve gaat de partij voorbij aan het feit dat Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht gezamenlijk bijna de helft van de Nederlandse bevolking herbergen en dat vrijwel alle belangrijke instellingen zich hier bevinden. Ook gaan zij niet in op wat de effecten van deze overheveling zijn op de internationaal georiënteerde topinstituten.
Het VVD-beleid gaat uit van stopzetting van steun aan culturele projecten in zeven focuslanden. Met steun van CDA en PVV is een streep gehaald door het internationaal cultuurbeleid.

Kunstbeleid afhankelijk van coalitie
Hoe het beleid wordt na de verkiezingen hangt af van de te vormen coalitie. Mocht de VVD weer de grootste partij worden en er een (centrum-) rechtse coalitie wordt gesmeed dan betekent dit slecht nieuws voor de cultuursector: geen extra geld, interen op de beschikbare middelen en zelfs korten. Mochten PvdA, GroenLinks, SP, de PvdD en D66 meer in de melk te brokkelen krijgen dan is hoop voor kunst en cultuur.

Bron: Edo Dijksterhuis/Kunsten ’92

 

Reageer op dit artikel